Jungner-Nordgren: 6+6+6-modellen ökar föräldrarnas valfrihet

18.09.2017 kl. 12:17
Dagens familjepolitiska modell är en halvmesyr som inte fungerar: papporna har inte stannat hemma längre och huvudansvaret för vård av barn faller fortsättningsvis på mamman, säger Jungner-Nordgren.
Pressmeddelande: 18.9.2017

Regeringen måste våga satsa pengar på en familjeledighetsreform som främjar jämställdheten. Detta görs bäst genom införandet av en jämlik fördelning av de inkomstbundna föräldraledigheten, eftersom öronmärkta pappamånader bevisligen är det bästa sättet att sporra papporna till att stanna hemma med sina barn.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnens relation till bägge föräldrar främjas. Att föräldrarna inte längre skulle få välja själva hur det gör upp om vård av barn är ett direkt felaktigt påstående.

- Familjeledighetsreformen har fått helt fel fokus. I samhällsdebatten borde alla, inte minst regeringen, fokusera på det som är väsentligt i sammanhanget. En kostnadsneutral reform är ett vackrare sätt att säga att man inte tycker att jämställdhet är värt att satsa på, säger Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- 6+6+6-modellen förlänger föräldraledigheten till sammanlagt 18 månader. I praktiken innebär det att ifall familjen så önskar kan mamman ta ut de två första kvoterna (6+6) vilket förlänger den inkomstrelaterade ledigheten för hennes del från nuvarande 9-10 månader till 12 månader. Samtidigt vigs minst sex månader åt pappan, vilket är avsevärt mer än nuvarande nio veckor. Modellen beaktar även andra familjeformer än de heteronormativa. Dagens familjepolitiska modell är en halvmesyr som inte fungerar: papporna har inte stannat hemma längre och huvudansvaret för vård av barn faller fortsättningsvis på mamman, säger Jungner-Nordgren.

- Ur nationalekonomisk synvinkel bör beslutsfattarna även våga se de dynamiska effekterna som investerandet i en ambitiös familjeledighetsreform skulle föra med sig. Det sagt är det ändå klart att en reform måste få kosta – det är en satsning på jämställdhet och på barnens väl. Därför får vi inte heller glömma att satsningar på kvalitativ småbarnspedagogik utgör en alldeles väsentlig bit av helhetspusslet. Regeringen: bered reformen parlamentariskt och gör rätt från början, avslutar Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44