Systerskapet är globalt

31.05.2018 kl. 13:28
Svenska Kvinnoförbundet är inte bara aktivt nationellt, regionalt och lokalt – vi jobbar även med frågor ur ett globalt perspektiv.

Texten är skriven av Sofia Donner, medlem i internationella utskottet

Svenska Kvinnoförbundet är inte bara aktivt nationellt, regionalt och lokalt – vi jobbar även med frågor ur ett globalt perspektiv. Kvinnoförbundet är medlem i Nytkis (Kvinnoorganisationer i samarbete) som i sin tur är medlem i European Women’s Lobby, en europeisk paraplyorganisation för kvinnoorganisationer. Vi påverkar också SFP:s politik med feministiska motioner av internationell karaktär, som till exempel inför årets partidag då Kvinnoförbundet lämnat in en motion om feministisk utrikespolitik.

Förbundet har även ett aktivt internationellt utskott. Det internationella utskottet samlas regelbundet för att diskutera aktuella internationella ärenden. I samband med mötena har utskottet bjudit in gäster verksamma inom olika internationella ämnesområden vars experter berättat om sin verksamhet. Utskottet har bland annat haft besök av Nätverket för thailändska kvinnor i Finland rf, UN Women Finlands avdelning och Flyktinghjälpen. Utskottet har även gjort ett besök till CMI och fått höra mer om kvinnors roll i krishantering. Andra exempel på utskottets verksamhet är en jämställdhetskonferens i Krakow (ett samarbetsprojekt med europeiska kvinnoorganisationer om hur främja kvinnors politiska deltagande) och filmkväll med temat kvinnor i Afghanistan.

Finlandspremiären av filmen Sisters, som ordnades i samband med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, gick av stapeln i början av maj på kulturcentret Korjaamo. Flera av våra egna lokalavdelningar hade understött filmen med ekonomiska bidrag, ett gott tecken på att globalt systerskap berör oss alla och att solidariteten över nationella gränser anses viktig. Filmkvällen var lyckad med många besökare och evenemanget lockade även flera nya ansikten.

Filmkvällen började med visningen av filmen Sisters, en dokumentär om kvinnors deltagande i Afghanistan. Filmproducenten Monica Sobanska deltog i en workshop i Kabul som dokumenterades och gjordes till film. Filmen efterföljdes av en paneldiskussion med Finlands före detta ambassadör i Afghanistan Anne Meskanen som numera jobbar som jämställdhetsambassadör vid Finlands Utrikesministerium, Monica Sobanska, filmproducent, ordförande för Kvinnliga journalister i Finland Eeva Koskinen som också är koordinator för ett samarbetsprojekt ”Learning together” med kvinnliga journalister i Afghanistan och Shakiba Abdil, en journalist från Afghanistan som nyligen flyttat till Finland på grund av de faror som hon utsattes för i sitt hemland av att ha två radiokanaler. Abdil hade med sig sin journalistkollega Zarhoona Hassan som tolk. Som moderator för panelen fungerade förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren.

Meskanen lyfte fram avsaknaden av politiskt engagemang och pengar som de största utmaningarna för att främja jämställdhet i Afghanistan och påpekade att Finland också bör utvecklas på denna front.

Enligt Sobanska var en av de största utmaningarna att jobba i Afghanistan avsaknaden av tillit mellan människor samt den osäkerhet som präglar kvinnorna i landet varje dag.

Koskinen som jobbat aktivt med kvinnliga journalister i Afghanistan vill tro på en bättre framtid för kvinnor men är orolig eftersom Afghanistan är ett de farligaste länderna för kvinnor att bo i.

Abdil, som jobbat som journalist i närmare 26 år, flyttade till Finland för cirka sju månader sedan Faror hotade henne i Afghanistan på grund av de radiokanaler hon jobbade med i sitt hemland. Hon berättade att hon tack vare sin familj kunde börja studera på universitetet men hon ville också lyfta fram de motgångar som kvinnor stöter på ifall de vill vara aktiva samhällspåverkare, inklusive henne själv. Abdil och hennes familj var så hotade i Afghanistan att de alla till sist var tvungna att lämna det, hon två år senare än de andra. Flera kvinnoaktivister är nu hotade och tvungna att fly och Abdil betonade att utan fred kommer inget att ändras.

I paneldiskussionen lyftes viktiga människorättsfrågor fram och de hinder som försvårar jämställdhetsarbetet i Afghanistan. Eftersom majoriteten av panelisterna var européer bör det uppmärksammas hur viktigt det är att de som har tolkningsföreträde ges utrymme, i detta fall kvinnorna från Afghanistan.

Kvinnoförbundet har tilldelats filmen som DVD-skiva – det lokala intresset har varit stort och filmkvällar kommer att ordnas på flera andra orter runtom i Finland. Nu kan vi fortsätta sprida glädjebudet av globalt systerskap och förhoppningsvis få ta del av lika lyckade filmkvällar som evenemanget på Korjaamo.

Sofia Donner