Dags för jämställdhet

07.01.2019 kl. 10:30
Politik är ett pusselspel av drömmar, hopp och en vilja att förändra för att förbättra. Min dröm är ett Finland och ett Europa där alla hörs och där alla räknas, oavsett kön eller bakgrund.

Texten är skriven av Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Året vi har framför oss är ännu ett oskrivet blad. Det är ett år då vi har alla möjligheter att jobba fram verkliga förändringar till det bättre och i en mer jämställd riktning. Tillsammans kan vi få förändringar som gagnar dig och mig och samhället i stort.  För att vi ska kunna bygga ett välmående samhälle behövs ett jämställdhetsperspektiv i det som görs och i de beslut som fattas.

Svenska Kvinnoförbundet har ett år bakom sig som varit krävande, mångsidigt och utmanande. Men det har inte tagit kål på vår glöd, tvärtom. Svenska Kvinnoförbundet aldrig varit mera redo och laddat att gå till val och fortsätta kämpa för det vi tror på och oförtrutet jobba för ett samhälle där alla individer oberoende av kön ges samma möjligheter och samma skyldigheter.

Vi är mer än lovligt trötta på den sittande regeringen, som gång på gång visat att jämställdhet är ett nedprioriterat ämne och något som inte tas på allvar. Regeringen Sipilä har nedmonterat den subjektiva rätten till dagvård, man klarade inte av att få till stånd en familjeledighetsreform, man har struntat i könskonsekvensbedömningar i sina beslut och man har inte vidtagit åtgärder för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Till råga på allt har sittande utrikesministern kommit med uttalanden kring abort som inte bara klart och tydligt avviker från Finlands officiella linje utan också är direkt kvinnofientliga.

Men nu har vi möjlighet att ändra på det och styra skutan Finland i rätt riktning. Riksdagsvalet i april och europaparlamentsvalet i maj är båda viktiga värderingsval. Genom att lägga våra röster på personer som jobbar för ett jämställt, jämlikt och liberalt samhälle där mänskliga rättigheter är rättesnöret, så tar vi ett övergripande ansvar för hur vi vill att samhället ska fungera och utvecklas. Vi har alla ett ansvar för att lägga vår röst så att frihet, humanitet och öppenhet präglar Finland och Europa.

Politik är ett pusselspel av drömmar, hopp och en vilja att förändra för att förbättra. Min dröm är ett Finland och ett Europa där alla hörs och där alla räknas, oavsett kön eller bakgrund. Ett Finland där alla är trygga och kan leva ut sina egna drömmar och förverkliga sig själva.

Låt oss göra år 2019 till det år som finns i historieböckerna. Låt oss tillsammans ta stora kliv framåt för jämställdhet och för mänskliga rättigheter. Det är dags för jämställdhet nu.

Anna Jungner-Nordgren