Jämställda samhällen är framgångsrika samhällen

31.01.2019 kl. 08:07
Nästa riksdagsval knackar redan på dörren och min önskelista för kommande regering är lång. Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform, en ny translag och en nationell rapportör för våld mot kvinnor, säger Eva Biaudet.

Texten är skriven av riksdagsledamot Eva Biaudet som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

JÄMSTÄLLDA SAMHÄLLEN ÄR FRAMGÅNGSRIKA SAMHÄLLEN

Finland är ett jämställt land!
Det tyckte de tre regeringspartiernas ledare år 2015. Herrarna Sipilä, Orpo och Soini presenterade stolta ett regeringsprogram som glömde bort halva befolkningen. Ett program som vittnade om regeringens banala tanke om att jämställdhet skulle ha uppnåtts i Finland och inte längre krävde politikens uppmärksamhet.

Länge visste jag inte med säkerhet om den totala nedprioritering av kvinnors rättigheter och jämställdhet i regeringsprogrammet berodde på ogenerad okunskap eller om det bara var viljan att driva jämställdhetsfrågor som lyste med sin frånvaro. När man ser den populistiska skugga som i fyra år fallit över den nuvarande regeringen kan jag inte komma till en annan slutsats än att det måste ha varit avsiktligt. Länge hade jag levt i tron om att vårt vaccin mot populismen skulle verka, och inte att seriösa politiker år 2019 talar om hur vi kunde luckra upp internationella människorättsavtal eller att vår utrikesminister fröjdar sig offentligt åt att kvinnor i olika länder i världen fortfarande inte har självbestämmanderätt över sina kroppar och fortsätter att dö som en följd av illegala aborter.

Nästa riksdagsval knackar redan på dörren och min önskelista för kommande regering är lång. Det finns så mycket som ännu bör göras. Men för att ta några plock ur önskelistan så hoppas jag innerligt att kommande regering tar och bereder:

1.  En familjepolitisk helhetsreform

Idag finns mycket forskning som påvisat sambandet mellan jämställdhet och kvinnornas ställning. Kalkylen är enkel. De samhällen som främjat jämställdhet och kvinnors rättigheter har visat sig vara mer framgångsrika. Stabila ekonomier kräver att det finns skattebetalare, vilket nås genom hög sysselsättningsgrad. För att vi ska kunna höja sysselsättningsgraden behöver kvinnornas ställning på arbetsmarknaden förbättras, en förutsättning för detta är att vi fördelar vårdansvaret jämt mellan män och kvinnor. Så länge kvinnorna bär huvudansvaret för vården av småbarn kommer inte arbetsmarknaden och lönerna att bli jämlika. Den ekonomiska ojämlikheten följer även med senare i livet då kvinnors pensioner påverkas av de åren de stannat hemma.

2. Ny translag

Nuvarande translag är något av en skamfläck för Finland. Vi behöver en ny translag som är i enlighet med dagens syn på mänskliga rättigheter. I den nuvarande lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet finns steriliseringskrav. Detta är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och måste slopas. Finland har flera gånger blivit prickad för detta av internationella människorättsorganisationer, inkluderat bl.a. FN.

3. Nationell rapportör för våld mot kvinnor

Vi bor i ett av Europas farligaste länder för kvinnor och våld mot kvinnor hör till ett av de allvarligaste människorättproblemen i Finland. årligen utsätts 50 000 kvinnor för sexuellt våld och statistiskt sett har var tredje kvinna upplevt våld i parförhållande. Så bara kan det inte vara och detta måste få ett stop! En nationell rapportör för våld mot kvinnor kunde på ett självständigt sätt och genom tillgång till sekretessbelagd information från myndigheter över sektorsgränser, kunna analysera vårt nationella problem, belysa brister och yrka på åtgärder i vårt servicesystem och i lagstiftningen. Vi behöver sätta in en ny växel i arbetet för kvinnors säkerhet, vi behöver en nationell rapportör om våld mot kvinnor.

Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Det är dryga 70 år sedan deklarationen om mänskliga rättigheter godkändes. En av dess skribenter var Eleanor Roosevelt som hävdade att mänskliga rättigheter uttryckligen finns på små ställen i vardagen, till exempel i skolan, på arbetsplatsen och hemma. Ifall rättigheterna inte förverkligas för var och en av oss i det vardagliga livet så existerar de inte alls. Jag sitter gärna med vid bordet och hjälper den nya regeringen fatta beslut för ett jämställt och inkluderande Finland!

Eva Biaudet
Riksdagsledamot (SFP), kandidat i riksdagsvalet 2019 i Helsingfors valkrets

Eva Biaudet