Den enes miljon - den andres depression

07.02.2019 kl. 08:01
Då nyheterna om vanvård på äldreboenden basunerades ut blev jag verkligt illa till mods. Naturligtvis gick mina tankar främst till alla de äldre som bor på dessa hem och som utsätts för detta. Men jag blev också att tänka på de som jobbar vid de här hemmen. På vårdarna. På kvinnorna, säger Sandra Bergqvist.

Texten är skriven av SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

DEN ENES MILJON - DEN ANDRES DEPRESSION

Då nyheterna om vanvård på äldreboenden basunerades ut blev jag verkligt illa till mods. Naturligtvis gick mina tankar främst till alla de äldre som bor på dessa hem och som utsätts för detta. Men jag blev också att tänka på de som jobbar vid de här hemmen. På vårdarna. På kvinnorna (för det är oftast kvinnor). Hur upplever de sin arbetsplats, sina möjligheter att förverkliga sig själv i sitt yrkesutövande och i sin professionalitet om det som de tror på och blivit lärda omkullkastas av sparmantrat? Hur mår de som ska vårda våra äldre?

Vi har idag en situation inom vården som får allt flera vårdare att sluta trots att de älskar sitt yrke. Vi borde fråga oss själva varför det är så? Vi har massor av duktiga vårdare som far till våra grannländer med löfte om bättre löner och arbetsförhållanden. I hela det här tumultet finns det några vårdare som berättat sina historier. Om hur de gråter efter att arbetspasset är slut, om hur de väljer ett jobb långt från hemorten för att de inte klarar av den avsaknad av etik som verkar finnas hos en del vårdproducenter.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor sjukskrivs. Jag tror att det är dags att vi tar oss en närmare titt på varför. En av orsakerna tros vara att kvinnor ofta jobbar inom branscher där den psykiska och också fysiska belastningen är stor. Läs: vårdbranschen. Så medan vårdjättarna gör miljonvinster och det offentliga försöker spara inom vården för n:te året i rad insjuknar våra kvinnor i psykisk ohälsa.

Vården ska styras av värderingar - inte av pengar. Jag vill att vi ska ha ett system där vård går före vinst, där människan är i fokus och där vårdkvalitet ska vara ledordet. Det är dags att vårda vården.

Sandra Bergqvist
Vice ordförande för Svenska folkpartiet
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets

Sandra Bergqvist