Trygga likvärdiga hälsovårdstjänster för alla högskolestuderande

17.02.2019 kl. 08:12
Dagens studerande lider av koncentrationssvårigheter, sömnlöshet, depression och andra psykiska symptom. Alla högskolestuderande bör tryggas likvärdiga hälsovårdstjänster, säger Ulla Achrén.

Texten är skriven av Ulla Achrén, kandidat i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

TRYGGA LIKVÄRDIGA HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FÖR ALLA HÖGSKOLESTUDERANDE

Studerandehälsovården utvidgas från 2021. De nuvarande hälsovårdstjänsterna som erbjuds av Studenternas hälsovårdsstiftelse åt universitetsstuderande kommer att omfatta också studerande vid yrkeshögskolorna. En efterlängtad och bra sak!

Lagen om hälsovård för högskolestuderande ska tillgodose likvärdiga möjligheter till hälsovård för alla högskolestuderande i Finland, står det.

Ett område som visat sig vara ytterst viktigt för studerande är tillgången till psykiatrisk vård. Var tredje studerande idag har psykiska problem. Var tredje studerande lider av stress. Dagens studerande lider av koncentrationssvårigheter, sömnlöshet, depression och andra psykiska symptom. Universiteten har redan idag satsat egna resurser till att anställa studiepsykologer.  Nu vore det viktigt att vårdkedjan från studerandehälsovården till hälsocentralen och i framtiden (kanske) till social- och hälsocentralen fungerar. Redan nu kan man vid universiteten se att behovet av psykologtjänster växer årligen och när antalet studerande ökar inom studerandehälsovården, blir pressen ännu större.

Behovet av specialpsykiatrisk vård ökar vid sidan av psykologtjänster. Om studerandehälsovården inte längre kan erbjuda specialläkarvård inom psykiatrin kan detta ses som ett allvarligt bakslag för de hälsovårdstjänster som erbjuds idag för universitets- och högskolestuderande av Studenterna hälsovårdstiftelse.

Också utbytesstuderande borde fortsättningsvis omfattas av studerandehälsovården. Behov av vård får inte splittras till flera instanser enbart på grund av att man hör till olika kategorier, såsom examensstuderande och utbytesstuderande. Lagen är i detta hänseende en försämring som skulle leda till ett splittrat system som inte kan motiveras med kvalitativa argument.  Alla högskolestuderande bör tryggas likvärdiga hälsovårdstjänster.

Ulla Achrén
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets

Ulla Achrén