Vad vi berättar är viktigt

14.02.2019 kl. 09:42
Jämställdhet på arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling. För mig innebär jämställdhet också att det ska vara möjligt att kombinera yrkesarbete och karriär med familjeliv - oavsett kön, säger Marjo Österdahl.

Texten är skriven av Marjo Österdahl, kandidat i riksdagsvalet i Vasa valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

VAD VI BERÄTTAR ÄR VIKTIGT

Vad är det som är viktigt att vi berättar för våra döttrar ännu 2019? Att det finns något som slentrianmässigt kallas kvinnoyrken och mansyrken. Att vårdarens yrke inte kan jämföras med till exempel metallarbetarens och det därför är naturligt att vårdaren har lägre lön. Att det är helt okej att den kvinnodominerade kultursektorns anställda betalas sämre än den traditionellt manliga tekniska sektorns eftersom den senare oftast har den så viktiga teknologiutbildningen i jämförelse med den förras humanistflumkunskap.

Det finns fortfarande tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Där fler kvinnor arbetar är lönerna lägre och mer sammanpressade än där fler män arbetar. Det handlar inte om utbildning eller kompetens, det handlar inte om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete värderas lägre än männens. För mig betyder detta faktum att vi inte får luta oss tillbaka och tänka att det här med jämställdhetsarbete är något som inte är särskilt aktuellt eller angeläget. För det är det. Varför skulle mitt arbete vara mindre värt i jämförelse med en mans bara för att jag är en kvinna?

Jämställdhet på arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling. För mig innebär jämställdhet också att det ska vara möjligt att kombinera yrkesarbete och karriär med familjeliv - oavsett kön. Ett jämställt arbetsliv gagnar hela samhället och det är vårt ansvar, precis här och nu, att vi tillsammans ser till att kommande generationer har alla förutsättningar för att gå in i ett genuint jämställt arbetsliv.

Marjo Österdahl
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Vasa valkrets

Marjo Österdahl