Sex utan samtycke är våldtäkt

19.02.2019 kl. 08:02
Jag vill se ett Finland som aktivt bekämpar våld och som efterlever det vi förbundit oss till. Jag vill se ett Finland som tydligt markerar att varje individ har självbestämmanderätt över sin kropp. Ännu finns inte det Finland, säger Anita Westerholm.

Texten är skriven av Anita Westerholm, kandidat i riksdagsvalet i Nylands valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

SEX UTAN SAMTYCKE ÄR VÅLDTÄKT

Jag vill se ett mera välmående och jämställt Finland där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg. Jag vill se ett Finland som aktivt bekämpar våld och som efterlever det vi förbundit oss till. Jag vill se ett Finland som tydligt markerar att varje individ har självbestämmanderätt över sin kropp. Ännu finns inte det Finland. Ännu sitter inte tillräckligt många som värderar dylika frågor tillräckligt högt i riksdagen. Ännu i vår finns det möjlighet att ändra på det. Vi närmar oss riksdagsval och nedan lyfts en av många viktiga frågor upp.

Sexualbrottslagstiftningen i Finland måste revideras och jag vill bland annat se att våldtäkt även i den finska strafflagen definieras utifrån bristande samtycke, att ett samtyckeskrav införs i strafflagens 20 kap 1 §. Genom en lagändring skulle vi tydligare visa vår värdegrund!

I flera europeiska länder, exempelvis i Tyskland, Sverige och på Island, definierar man våldtäkt utifrån bristande samtycke. I den finska strafflagen har vi ännu inte gått in för en samtyckesbaserad regleringsmodell. I dag är våldtäktsbestämmelsen i strafflagen sådan att tillvägagångssätten och omständigheter som utnyttjas i samband med gärningen nämns i paragrafen. Jag vill se att ett samtyckeskrav även intas i den finska strafflagen, genom en lagändring skulle vi tydligare visa vår värdegrund. Att frågan är både viktig och aktuell syns också i att medborgarinitiativet "Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi – Suostumus2018" undertecknades av över 55 300 människor.

En lagändring förutspås ha en normativ inverkan och tydligt signalera att den sexuella självbestämmanderätten inte under några omständigheter får kränkas, att det endast är fråga om sex i de fall då samtliga deltar av fri vilja. I dag finns det en risk att offren inte vågar tro på en fällande dom om inte synligt våld kan påvisas och som en följd låter bli att anmäla. Att lagen tydligt signalerar att det är fråga om våldtäkt om inte samtycke getts kan därmed leda till att offret känner mindre skuld och ett större mod och på så vis kan även anmälningsbenägenheten stiga.

Förutom en lagändring vill jag se att polis- och rättsväsendet ges tillräckliga resurser. Mera resurser bör läggas på förebyggande arbete och förundersökningen vid våldtäktsbrott ska effektiveras. Vidare ska kompetensen när det gäller sexualbrott och hur man bemöter offren skärpas och handläggningstiderna bör förkortas.

Håller du med mig? I så fall ska du under våren rösta på en kandidat som står upp för dessa värderingar och sakfrågor. Svenska Kvinnoförbundet har flera goda alternativ. Ännu finns inte det Finland vi vill se men tillsammans kan vi råda bot på den saken och stå upp för våra medmänniskor, för självbestämmanderätt över sin egen kropp och för att alla har rätt till trygghet!

Anita Westerholm
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Nylands valkrets

Anita Westerholm