Dags för trygghet!

21.02.2019 kl. 08:01
Alla har rätt till trygghet, oberoende av vem man är. Man ska kunna känna sig trygg på jobbet, i skolan, då man rör sig ensam utomhus kvällstid och i alla skeden av livet. Vi får aldrig acceptera ett samhälle där rädsla, kriminalitet eller ojämlikhet påverkar vårt beteende, säger Sari Somppi.

Texten är skriven av Sari Somppi, kandidat i riksdagsvalet i Vasa valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

DAGS FÖR TRYGGHET!

Alla har rätt till trygghet, oberoende av vem man är. Man ska kunna känna sig trygg på jobbet, i skolan, då man rör sig ensam utomhus kvällstid och i alla skeden av livet. Vi får aldrig acceptera ett samhälle där rädsla, kriminalitet eller ojämlikhet påverkar vårt beteende. Men det betyder att vi måste ta ställning och genom beslutsfattande visa att vi vill ge alla en jämlik möjlighet till trygghet.

Polisen är den myndighet som har huvudansvaret för brottsbekämpning och genom att ge dem ökade resurser kan vi se till att öka känslan av trygghet bland medborgarna. Samtidigt måste vi se till att lagstiftningen skyddar dem som redan blivit utsatt för brott. Deras trygghet har redan tagits ifrån dem och vi måste se till att lagstiftningen är tillräcklig. Det betyder att vi måste:
 

 1. I allt större grad leda brottsoffer till stödtjänster

  I Finland hänvisas brottsoffer idag i varierande grad till stödfunktioner så som brottsofferjouren. Vi måste se till att offer alltid ges information och möjlighet att uppsöka hjälp.
   
 2. Öka tryggheten för dem som skyddas av besöksförbud

  Det händer ofta att den skyddade personen upplever otrygghet av att besöksförbundet gång på gång bryts av förövaren. Då räcker det inte med att polisen för bort människan gång på gång, eftersom händelsen oftast då fortsätter att upprepa sig. Polisen måste oftare kunna använda sin rätt att ge förövaren tillfälligt besöksförbud eftersom detta inte provocerar förövaren lika mycket som det besöksförbud offret ansökt om.
   
 3. Öka tryggheten för offret som blivit utsatta för lindriga brott

  Alla brott kan inte alltid redas ut och ofta händer det att en förundersökning avbryts. Men för de offer som blir utsatta för brott upplevs känslan av otrygghet ofta lika stark i lindriga brott. Vi måste undersöka vad som händer när sådana brott lämnas ouppklarade. Hur påverkar det offrens vilja att anmäla och vad signalerar det till gärningsmannen? I värsta fall kan offret komma att ta lagen i egna händer. Därför måste polisen ta ställning till peronernas ställning och handlingar i brottet så att parterna sedan i utökad grad kan ta saken till medling och nå en lösning.
   
 4. Ge mer stöd till offer som blivit utsatta för människohandel eller utnyttjande av arbetskraft

  I Finland är det vanligt att människor, oftast av utländsk härkomst, utnyttjas som arbetskraft. De här människorna får oftast en lön som kraftigt understiger minimilönen för arbetet och arbetsdagarna kan vara mycket långa. Oftast sker utnyttjandet också under tvång eller utav rädsla. Just nu finns det inte tillräckligt med resurser för att systematiskt klara upp de här fallen och det måste vi råda bot på. Vi måste också se till att snabba på processen för att bevilja offer utsatta för människohandel uppehållstillstånd, i Finland kan en sådan behandling i dagens läge ta upp till fyra månader.


Trygghet är en rättighet. Och det är i de fall där tryggheten tagits ifrån en människa som vi måste se till att samhället inte sviker. Trygghet ska inte bero på ekonomisk ställning, härkomst, kön eller någon annan faktor. Nu är det dags att ge alla den trygghet de har rätt till.

Sari Somppi,
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Vasa valkrets

Sari Somppi