En yrkeskunnig och trygg personal är trumfkortet

07.03.2019 kl. 16:31
En familjeledighetsreform skulle innebära flexibilitet i familjen och ett steg för kvinnorna att vara mera delaktiga i arbetslivet. Den ger också papporna mera tid för att vara hemma med sina barn, säger Helena Lesch-Saarinen

Texten är skriven av Helena Lesch-Saarinen, riksdagskandidat i Nylands valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.


EN YRKESKUNNIG OCH TRYGG PERSONAL ÄR TRUMFKORTET

Jag är glad att man börjar förstå hur viktigt det skulle vara med en ny familjeledighetsreform och hoppas den förverkligas.
Det skulle innebära flexibilitet i familjen och ett steg för kvinnorna att vara mera delaktiga i arbetslivet. Den ger också papporna mera tid för att vara hemma med sina barn.

Efter att våra två första barn fick kommunal familjedagvård fick vårt tredje barn erfara kommunal dagvård. Nuförtiden finns det planer för småbarnspedagogik och samarbetet mellan hem och dagvården främjar till en trygg uppväxt som ger färdighet inför förskolan och grundläggande utbildningen. Det är en viktig start under barnets första levnadsår. Det är en plats där man vistas under den aktiva delen av dygnet. En yrkeskunnig och trygg personal är trumfkortet.

Man utgår ju från sina egna erfarenheter och bygger på med sina egna värderingar då man vill uttrycka sin åsikt. Själv hör jag till en generation då man började så att säga röra om i familjeledigheterna som resulterade i att just mammorna skulle stanna hemma och sköta sina barn. Föräldraledigheten steg i bilden efter moderskapsledigheten och dagvårdsavgifterna var höga. Det var en obalans i hela systemet. Det gynnande någon, men mammorna fick nöja sig med att ganska ofta bli hemma för att sköta sina barn. Tiderna har ändrat och en hel ny generation har hunnit växa upp. Det har medfört ändringar då man i allt äldre ålder får barn eller avstår från att bilda familj. Det är absolut inget fel att sköta sina barn hemma eller njuta av sin föräldraledighet till fullo, det är ju upp till ens eget val. Det här har lett till många eldfängda kommentarer. Är barnets plats hemma eller på dagis, när ska barnet föras till dagvård, vilken är rätt ålder. Frågor som får olika svar beroende på vem man ställer frågan till.

Det viktiga är att vi kan koppla yrkeslivet med familj och få en balansgång i det hela. Studier visar också att det är kvinnorna som också blir närståendevårdare för en anhörig. Det finns en hel del att jobba på ännu för att vårt samhälle ska bli mera jämställt.

Jag är oerhört tacksam för att vi kan erbjuda högklassig dagvård för våra barn och tacksam om familjeledighetsreformen gör våra familjer ännu nöjdare.

Helena Lesch-Saarinen
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Nylands valkrets

Helena Lesch-Saarinen