Klimatförändringen är en jämställdhetsfråga

12.03.2019 kl. 08:03
Vi bör hålla i minnet att vi inte kan bromsa den globala uppvärmningen utan att samtidigt aktivt jobba för att förbättra jämställdheten, säger Frida Sigfrids.

Texten är skriven av Frida Sigfrids, riksdagskandidat i Nylands valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR EN JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA

Klimatförändringen är vår tids största generationspolitiska fråga. Det här betyder att det är främst de kommande generationerna som kommer att få betala det högsta priset för klimatförändringens effekter om vi inte lyckas bromsa den globala uppvärmningen inom de närmaste 10-20 åren. Den aspekt som ofta glöms bort är att klimatförändringen till stor del drabbar speciellt kvinnor, vilket betyder att klimatförändringen också är en fråga om jämställdhet.

Globalt sett är det kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av den globala uppvärmningen samtidigt som de också kommer ha svårast att anpassa sig till effekterna av klimatförändringen. Det här beror på att kvinnor redan idag är mer utsatta för fattigdom och att kvinnor inte alltid har samma sociala och ekonomiska rättigheter som män. Det kan ta sig i uttryck på många sätt men ett konkret exempel är att det ofta är kvinnans uppgift att hämta vatten till ett hushåll. Klimatförändringen medför ofta torka i flera länder vilket leder till att kvinnorna behöver gå allt längre bort för att hämta vatten. Det här påverkar kvinnors möjligheter att börja skolan, utbilda sig eller skaffa ett jobb. Kvinnor är också de som globalt sett står för majotiteten av världens jordbruk. Trots det här är det på flera ställen olagligt för kvinnor att äga den mark de odlar. Allt detta gör kvinnan mer sårbar och begränsar hennes möjligheter att anpassa sig till klimatförändringen.

Det är trots allt inte enbart i mindre utvecklade länder där det finns skillander mellan könen då det kommer till klimatförändringen och dess effekter. Det finns också skillnader mellan könen då det kommer till inställningen till klimatförändringen. Undersökningar visar att kvinnor och barn använder kollektivtrafik mer än män. Samtidigt är det oftare kvinnor som väljer bort kött av orsaker som berör klimatförändringen. Med den här motsättningen vill jag inte nedvärdera något kön utan visa på att det faktist finns skillnader både här i Norden men också i övriga världen, både gällande hur hårt vi drabbas av klimatförändringen och hur vi hanterar det faktum att vi står inför den största generationspolitiska frågan.

För att kunna bromsa den globala uppvärmningen behöver vi därför föra in en diskussion om jämställdhet i klimatdebatten. Då kvinnor och män är jämställda har alla samma möjligheter att bekämpa den globala uppvärmningen samtidigt som alla har samma möjlighet att anpassa sig till effekterna, både av klimatförändringen men också till åtgärderna vi vidtar för att bromsa den. Ifall vi inte vidtar åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen kommer det drabba dem som redan har det svårast och därför behöver Finland ta sitt globala ansvar redan under nästa regeringsperiod. Då bör vi hålla i minnet att vi inte kan bromsa den globala uppvärmningen utan att samtidigt aktivt jobba för att förbättra jämställdheten.

Frida Sigfrids
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Nylands valkrets

Frida Sigfrids