Resolution från årsmötet: Dags för feministisk politik i Finland!

24.03.2019 kl. 13:50
Småbarnsföräldrarna i Finland vill ha större flexibilitet i familjeledigheterna och bättre möjligheter att kombinera arbete och familj. Med en bättre och mer jämställd familjepolitik kan vi stöda familjernas välmående och möjligheter att bilda familj.

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Dags för trygghet i Finland

Våld mot kvinnor är ett av de allvarligaste människorättsproblemen i Finland.  År 2017 dödades 20 kvinnor och 130 000 misshandlades av sin partner. De som drabbas indirekt av följderna är ännu fler. Nu är det är dags att vidta effektivare åtgärder för att upptäcka våld i nära relationer, skydda offren och få gärningsmännen anmälda.

Resurser för tjänster till offren måste ökas så att Finland uppfyller kraven i de internationella människorättsavtal som vi har förbundit oss till. Det krävs heltäckande nätverk av skyddshem för våldsoffren och stödcenter för offer för sexualbrott. Ökade satsningar krävs också till det våldsförebyggande arbetet samt kriscenter där män kan få stöd att förändra ett våldsamt beteendemönster. Mera resurser måste riktas till stöd för barn som upplevt våld i familjen.

Dags för hållbar familjepolitik

Småbarnsföräldrarna i Finland vill ha större flexibilitet i familjeledigheterna och bättre möjligheter att kombinera arbete och familj. Med en bättre och mer jämställd familjepolitik kan vi stöda familjernas välmående och möjligheter att bilda familj.

Finland behöver en ambitiös familjeledighetsreform som ger papporna bättre möjligheter att ta ut föräldraledigt, samtidigt som den förbättrar mammornas ställning på arbetsmarknaden. 6+6+6-modellen gynnar alla. Reformen måste beakta familjernas mångfald.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik bör återinföras för alla barn, stärkas med tillräckliga resurser och vara anpassad enligt familjens behov.

Dags för jämställdhet i vård och hälsa

Rätten till vård och hälsa ska vara jämlik på alla plan och i alla livsskeden. Vi vill speciellt se större investeringar i elevvården och stödinsatser för att förhindra psykisk ohälsa bland tonårsflickor som blir sexuellt trakasserade. Vi försvarar i alla lägen individens rätt att själva bestämma över sin egen kropp och sin framtid. Svenska Kvinnoförbundet kommer aldrig att acceptera att aborträtten begränsas.

Kvinnlig könsstympning måste explicit förbjudas i lag. I dag finns redan 10 000 könsstympade flickor och kvinnor i vårt land och de blir flera. Vi är det enda nordiska landet som fortfarande saknar en sådan lag.

Dags för jämställd klimatpolitik

Av världens fattiga är 70 % kvinnor. Klimat- och hållbarhetspolitik bör genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv som stärker kvinnors rättigheter och möjligheter att motverka klimatförändringen.

Det är dags för en feministisk regering som tar jämställdhetsfrågorna på allvar.

För mera information: 
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
040-508 14 44

Petra Qvist-Hämäläinen