Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 

Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:25

Ett amningsvänligt arbetsliv

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:24

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:20

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

EU-valet närmar sig och det är ett ödesval för EU:s framtid och för jämställdheten, demokratin, freden och klimatet.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:19

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:15

Samhället bör stöda delat föräldraskap i familjer med växelvisboende barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:11

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:07

Åtgärder behövs för att få ett slut på hatprat, hatretorik och riktade trakasserier

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:01

Hushållsavdrag

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:59

Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:55

Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:52

Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:49

Lagstadgade skolcoacher i alla skolor

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 10:37

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:30

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:25

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:20

Ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:15

Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:10

Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:00

Åtgärder för att förbättra välmående hos flickor och kvinnor med neuropsykiatriska symptom (ADHD/ADD)

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:55

Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:50

En kvalitativ förlossningsvård med föderskan i centrum för vårdstigen 

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:40

Föråldrade normer inom sjukvården skrämmer iväg nya generationer 

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:35

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer med komplett teknisk utrustning 

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:30

Invandrarkvinnornas väg in i arbetslivet måste förbättras 

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:25

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Kvinnor och barn är fortfarande de mest sårbara och utsatta både i Finland och internationellt.  De kvinnor och barn som lever i krigsdrabbade länder lever med flerdubbla faror - dels krigets fasor i sig, men också med risken för att bli utsatta för våld, sexuellt våld och människohandel. Läs mera »
14.02.2023 kl. 15:18

Alla rekryter har rätt till en trygg militärtjänstgöring! 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 11:02

Förebyggande av våld i nära relationer inom de nya välfärdsområdena 

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 11:01

Beskattning 

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:59

Information om familjepensionsreformen 

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:55

Vård av barnbarn 

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:49

Sedlighetssårande marknadsföring 

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:44

Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen  

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:42

Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall 

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:39

Oskyddat sex utan samtycke är en form av könsbaserat våld 

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 20222Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:37
Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: En porrfri barndom för alla

Svenska Kvinnoförbundet vill att alla barn ska få en porrfri uppväxt och rätten att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan. Förbundets årsmöte godkände i helgen en proposition om att höja säkerheten i skolorna, hemmen och kompisgänget så att barnen inte exponeras eller utsätter varandra för pornografiskt material. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
30.03.2021 kl. 15:11

Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:42

Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:40

En porrfri barndom för alla

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:37

Gratis mensskydd 

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:35

Anonym rekrytering i kommunerna främjar rättvisa och jämställdhet

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:32

Yrkeskläder för anställda inom småbarnspedagogiken

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:29

Behåll hemvårdsstödet

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:26

Tillräckliga resurser för att möta behovet av vård för psykisk ohälsa

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöteLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:22

Rätten att föda på svenska

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:10

Resolution från årsmötet 2021: Kommunens resurser ska komma alla invånare till nytta

Det är en självklarhet att vi alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, därför höjer vi våra röster. Svenska Kvinnoförbundets värderingar behövs. Coronakrisen har förstärkt samhällsproblemen och för många är situationen outhärdlig och de behöver vårt stöd.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:02

Ge gratis menskopp till alla elever och studerande

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:24

Ge sjukdagpenning för arbetsrelaterad utbrändhet

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:22

Rättvis adresshantering vid skilsmässa

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:21

Förbättra situationen på svenskspråkiga daghem

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:18

Förläng preskriptionstiden för sexuellt antastande som idag är två år

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:16

Medaljen Alma Skog ska finnas också i guld

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:12

Svenska Kvinnoförbundets vision 2030

Idag godkände Svenska Kvinnoförbundets årsmöte förbundets vision 2030. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.09.2020 kl. 18:00
Bild med texten dags för jämställdhet

Resolution från årsmötet 2020: Min kropp, min rätt, min frihet

Idag på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte höjer vi rösten för allas lika rätt till hälsa och kroppsligt självbestämmande. I det rådande världsläget är det särskilt viktigt att stärka jämställdheten och allas mänskliga rättigheter. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.09.2020 kl. 17:51

Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:54

Lagstifta om ett tredje juridiskt kön

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019 Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:52

Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:49

Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:45

Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:42

Sexualfostrare till varje skola

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:39

Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:36

Avgift inom småbarnspedagogik

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:33

Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019 Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:30

Förbjud kvinnlig könsstympning i lag

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:26

Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:20

Mobil- och WiFi-fri grundskola

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:17

Resolution från årsmötet: Dags för feministisk politik i Finland!

Småbarnsföräldrarna i Finland vill ha större flexibilitet i familjeledigheterna och bättre möjligheter att kombinera arbete och familj. Med en bättre och mer jämställd familjepolitik kan vi stöda familjernas välmående och möjligheter att bilda familj.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 13:50

Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik - trygghet som global rättighet

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:55

Sex ska vara frivilligt

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:52

Möjlighet till suppleant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:49

Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:35

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:33

Våld i nära relationer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:29

Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:22

Situationen för papperslösa i Finland

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 12:18

Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 11:09

Efter #metoo - hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 11:03