Medaljen Alma Skog ska finnas också i guld

06.09.2020 kl. 21:12
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020

Medaljen Alma Skog ska finnas också i guld

Svenska Folkpartiet premierar personer för partimeriter, allmänt svenska meriter, finlandssvenska gärningar och för meriter inom partiet, Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet. Partiets utmärkelsekommitté tar emot förslag på personer och väljer årligen vem som premieras.

Utmärkelserna är uppdelade i tre medaljer, fem förtjänsttecken och en standard med silverplakett. Axel Lille -medaljen finns i brons, silver och guld liksom Freudenthal -medaljen. Medaljen Alma Skog finns däremot endast i brons och silver.

I beskrivningen står att Axel Lille -medaljen är Sfp:s högsta utmärkelsetecken och ges åt en person som gjort en betydande insats inom partiet eller någon som har verkat för partiets strävanden. Freudenthal -medaljen är till för att hedra personer som arbetar för svenskheten, det finlandssvenska kulturlivet eller en utländsk medborgare som aktivt arbetar för det svenska i Finland. 

Alma Skog tilldelas kvinnor med i huvudsak meriter inom Svenska Kvinnoförbundet, Svenska folkpartiet eller Svensk Ungdom. Enskilda personer kan tilldelas många fler än en medalj, men det måste gå minst fem år mellan utmärkelserna.

Eftersom Alma Skog -medaljen är det högsta förtjänsttecknet till kvinnor inom Sfp-rörelsen, bör den också finnas i guld precis som i de andra höga utmärkelsetecknen. Det är inte längre rumsrent att den medalj som i huvudsak delas ut till kvinnor saknar den högsta gyllene valören.
 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att SFP instiftar Alma Skog-medaljen även i guld.

 

Petra Qvist-Hämäläinen