Gratis mensskydd 

29.03.2021 kl. 12:35
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021

Det är en biologisk realitet att hälften av Finlands befolkning i fertil ålder menstruerar. I Finland klassas mensskydd som en lyxvara och omfattas då av en mervärdesskatt på 24 procent.

Att menstruera är ingen lyx. Det är en månatligen återkommande utgift för menstruerande, oavsett inkomsterna. Många menstruerande har dessutom låg lön i jämförelse med de flesta männen. Särskilt utsatt ekonomisk situation har studerande och ensamförsörjande kvinnor. Kostnaden för mensskydd för en ensamstående kvinna med en tonårsdotter blir dubbel och drabbar privatekonomin hårdare än i andra familjer.

En menstruerande person lägger kring 5–10 € i månaden på mensskydd. Räknar vi med att en kvinna har mens en gång per månad i ungefär 40 års tid innebär det sammanlagt en utgift på 2 000–3 000 euro under hennes fertila livstid. Utöver den kostnaden tillkommer kostnaderna för värktabletter för eventuell mensvärk. Det kan dessutom leda till flera besök än vanligt vid ungdomsmottagningar eller hos gynekolog för att få hjälp.

Skottland har gått i bräschen för att minska det man kallat ”period poverty” (mensfattigdom) och beslöt i slutet av 2020 att dela ut gratis mensskydd till alla kvinnor. Uppskattningsvis skulle ett likadant försök kosta Helsingfors stad ca 3 miljoner euro per år om mensskydden köptes in av staden till butikspris. Summan landar momsfritt på ca 700 000 euro per år.

Att sköta sin reproduktiva hälsa och hygien betraktas som en mänsklig rättighet i internationellt utvecklingssamarbete. Trots detta är det fortfarande ingen självklarhet att staten understöder tillgången på billiga och gratis mensskydd för utsatta grupper i det egna landet. Gratis mensskydd skulle underlätta ekonomin för alla som menstruerar, i olika livssituationer, med olika utmaningar och i olika åldrar.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar därför på att Svenska Kvinnoförbundet ska arbeta för

  • att mensskydd ska vara gratis för alla menstruerande i Finland.

 Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs r.f.

Mona Rautelin
Ordförande                        

Fredrika Biström
Sekreterare

 

Förbundsstyrelsens svar:

Som motionärerna skriver, är det en biologisk realitet att hälften av Finlands befolkning i fertil ålder menstruerar. Det är ingenting som man väljer eller kan påverka, utan en sak som många kvinnor tvingas hantera.

Samtidigt växer också klyftorna i samhället, och det förekommer allt mer utbredd fattigdom, också i Finland. Inte minst på grund av Covid-19 och den arbetslöshet som pandemin fört med sig. I många familjer kan därför realiteten se ut så att man tvingas välja mellan hur mycket pengar man lägger på mat, och hur mycket man kan lägga på mensskydd.

Även för kvinnor i Finland som inte lever fattigt, innebär inköp av mensskydd på lång sikt en stor utgift som man inte kan komma undan, och därmed ett påtagligt bortfall i privatekonomin. Ett bortfall som männen inte har någon motsvarighet till. Tillgång till gratis mensskydd är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga i alla länder.

Tillgång till gratis mensskydd är på tapeten i många länder för tillfället. I Skottland beslöts det, som motionärerna nämner, redan i slutet av 2020 att mensskydd ska vara gratis för alla kvinnor. Även i Nya Zeeland tog man ett steg i denna riktning i början av 2021, då det beslöts att alla skolor ska dela ut gratis mensskydd.

Det skulle inte vara mer än rätt att även Finland går in för att erbjuda gratis mensskydd, och därmed tar ett viktigt steg till ett mer jämställt samhälle.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

  • att frågan om gratis mensskydd aktivt diskuteras och utreds i riksdagen med målsättningen om att mensskydd ska vara gratis för alla menstruerande i Finland.
     
  • att gratis mensskydd delas ut i alla skolor.
Petra Qvist-Hämäläinen