Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall 

25.04.2022 kl. 10:39
Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

Med missfall avses att en graviditet ofrivilligt avbryts före slutet av den 22:a graviditetsveckan. I de flesta fall inträffar ett missfall före början av den 13:e graviditetsveckan. Cirka 15–20 % av de graviditeter som diagnostiseras inom vården slutar i missfall. En månad efter ett missfall uppvisar nästan 1 av 3 kvinnor (29 %) symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Nästan 1 av 5 kvinnor (18 %) har PTSD symptom ännu 9 månader senare.  

 

Den som får missfall kan lätt lämnas utan stöd eftersom närstående, familj och vänner kanske inte har känt till graviditeten existens. Personen som upplevt missfall och den eventuella partnern bör ges möjlighet att diskutera missfallet, orsaken och känslorna som uppstår. Samtidigt är det viktigt att kartlägga behovet av hjälp. I mars 2021 blev Nya Zeeland det andra landet i världen (efter Indien) som klubbade igenom en lagstiftning som ger par som drabbats av missfall, tre dagars betald ledighet från sina jobb. Lagen kommer ge kvinnor och deras partners tid att komma till rätta med sin sorg utan att behöva utnyttja sjukfrånvaro. Den betalda ledigheten gör att man nu inte behöver utnyttja sin rätt till sjukdagar när man drabbats av missfall. För närvarande i Finland har mamman inte rätt till moderskapspenning om graviditeten slutar i missfall före graviditetsvecka 22, mamman ska själv besluta om att ansöka om moderskapspenning. 

 

Därför yrkar Svenska Kvinnoförbundets årsmöte på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för: 

ATT rätten till och behovet av betald ledighet för personer som drabbas av missfall utreds. Rätten ska även innefatta den drabbades eventuella partner.  

ATT kunskapen och bemötandet hos sjukvårdspersonalen gällande upplevelser av missfall bör stärkas så att alla får en tillfredsställande och trygg omvårdnad på eget språk i enlighet med språklagen. 

ATT Personer som drabbas av psykisk ohälsa efter missfall bör identifieras bättre inom hälso- och sjukvården och lämpliga former av stöd och psykoterapi bör erbjudas de drabbade.