Westerholm: Finlands abortlagstiftning måste förnyas

08.06.2019 kl. 13:31
Tänk att vi ännu år 2019 inte har fri aborträtt, utan att vissa kriterier måste uppfyllas. Här måste vi kämpa för förändring - kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp ska alltid gå först, säger Westerholm.

Pressmeddelande 8.6.2019

Westerholm: Finlands abortlagstiftning måste förnyas

I det nya regeringsprogrammet står det skrivet att sexualbrottslagstiftningen ska revideras och definitionen av våldtäkt ändras så att den baseras på avsaknad av samtycke. Anita Westerholm, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, uttryckte sin glädje över detta under den allmänpolitiska debatten på Svenska folkpartiets partidag i Vasa. Westerholm välkomnade även att resurserna för att stoppa könsstympning ska tryggas, men poängterade samtidigt att arbetet inte får stanna där.

- Varje minut utsätts sju flickor världen över för ett grovt människokränkande förfarande som medför fruktansvärd smärta. Varje minut kränks självbestämmanderätten flera gånger om. Finland är inget undantag. Också här förekommer könsstympning och vi i Kvinnoförbundet vill se större krafttag mot könsstympning, bland annat genom att det förbjuds explicit i lag, säger Westerholm.

Westerholm framhöll även att hon vill se en förändring i abortlagstiftningen. I Finland är rätten till abort begränsad. 

- Enligt lag är abort tillåtet fram till vecka 12 men det förutsätter sociala eller ekonomiska skäl, vilket betyder att 1–2 läkare måste godkänna att aborten utförs. Tänk att vi ännu år 2019 inte har fri aborträtt, utan att vissa kriterier måste uppfyllas. Här måste vi kämpa för förändring - kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp ska alltid gå först, säger Westerholm.

För mer information:

Vice ordförande Anita Westerholm
Tel.: 044-0557565