Den internationella landsbygdskvinnans dag, rural Finland 3.0

15.10.2019 kl. 08:46
Idag firas den internationella landsbygdskvinnans dag (World Rural Women’s Day). Dagen firas den 15.10 och den är tänkt att uppmärksamma kvinnors betydelse för landsbygden, speciellt i tredje världen där kvinnors insatser för att bekämpa fattigdomen är klart avgörande i många fall.

Texten är även publicerad som en insändare i Vasabladet 15.10.2019

Idag firas den internationella landsbygdskvinnans dag (World Rural Women’s Day). Dagen firas den 15.10 och den är tänkt att uppmärksamma kvinnors betydelse för landsbygden, speciellt i tredje världen där kvinnors insatser för att bekämpa fattigdomen är klart avgörande i många fall. Till exempel Kvinnobanken som grundades år 2007 har till uppgift att stöda kvinnors företagande och utkomst i u-länderna i deras strävan till egen utkomst i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Finland är Europas mest rurala land. Rätt nyligen publicerade Statistikcentralen här hemma en ny befolkningsprognos för landet. Enligt prognosen skulle det om 15 år i Finland inte finnas ett enda landskap där det föds fler barn än vad det dör människor om fruktsamhetstalet förblir på nuvarande nivå. Enligt prognosen var det också i de flesta fall landsbygdskommuner som tappade procentuellt mest befolkning. Kvinnors och framförallt unga kvinnors relation till landsbygden växer således i betydelse i ett framtidsperspektiv.

Många har tyvärr en rätt föråldrad bild av landsbygden ännu idag. I de traditionella landsbygdsnäringarna har automationen lett till att livet på landet ser helt annorlunda ut än på t.ex. min farmor och farfars tid. Många söker sin utkomst utanför de traditionella landsbygdsnäringarna. Pendlingen har ökat i betydelse men landsbygden erbjuder också en mångfald av entreprenörskap. Många väljer att bo på landsbygden, man vill leva nära naturen, i mindre lokalsamhällen där gemenskap och livskvalitet genomsyrar vägvalet.

Tidigare handlade livet och verksamhetsbetingelserna mycket om landsbygden kontra en stadsmiljö. Idag bor alla ”runt hörnet”. Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter, även för kvinnors entreprenörskap och jobbmöjligheter på landsbygden. För någon vecka sen hölls också OECD:s landsbygdskonferens i Sydkorea. Huvudtemat var: att leverera välmående, innovation och företagsmöjligheter i en hållbar kontext. Jag tror att kvinnor har mycket att bidra till den nya uppdaterade bilden av landsbygden (rural 3.0-people centred rural policy). Det ligger i allas intresse att se till att kvinnor och framför allt yngre kvinnor trivs på landsbygden och att de ser sina möjligheter att kunna förverkliga sina idéer, drömmar och det goda livet på landet. Utan kvinnor på landsbygden, ingen levande landsbygd.

Ann-Sofi Backgren
Svenska kvinnoförbundet, vice ordförande

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen