Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren

Women in East meet Women in West

21.10.2019 kl. 10:57
I veckans blogginlägg delar Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren med sig av sina erfarenheter från den 25:e internationella kvinnokonferensen East and West meet in Saint Petersburg, där hon representerade Kvinnoförbundets internationella utskott.

I egenskap av ordförande för Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott fick jag chansen att representera förbudet i NYTKIS (Kvinnoorganisationer i samarbete) delegation till S:t Petersburg och den 25:e internationella kvinnokonferensen East and West meet in Saint Petersburg. Någon sa i förbifarten att det fanns cirka 1000 deltagare från 35 länder på plats. Under två intensiva dagar byggdes nätverk och kontakter, det hölls föreläsningar, workshops och masterklasser samt arrangerades rundabordsdiskussioner. Seminariespråken var ryska och engelska. Vissa föreläsningar hade tolkning, andra gick enbart på det ena eller andra språket. Att skriva en sammanfattning är således inte lätt så därför lyfter jag fram några valda delar istället.

Kriengsak Chareonwongsak, professor, President of the Institute for Future Studies for Development (IFD, Thailand) pratade om Women as the World Setter. Han delade in fenomenet i tre kategorier:
1) World shakers- hit räknas situationer där man lyckats skapa medvetenhet som får utslag på en global nivå, till exempel ungdomar som klimatstrejkar. Här lyftes Greta Thunberg fram som ett exempel.
2) World shifters- hit räknas omständigheter där man lyckats bryta en norm som får en enorm genomslagskraft för många kvinnor. Detta exemplifierades med tidpunkten då kvinnor börjar klä sig i byxor. Katherine Hepburn lyftes fram i detta sammanhang som kvinnan som bröt normen.
3) World shapers- här önskar man skapa en positiv social inverkan, man vill agera. Ett exempel som lyftes fram var Oprah Winfrey och hennes insats för humanitär hjälp. Professor Chareonwongsaks slutpoäng var att lyfta fram kvinnors insats som trendsättare i världen.

Michael Wader (USA), LEAN-expert och ledarskapskonsult, nu 72 år gammal, pratade om vikten av det livslånga lärandet och att våga göra något annorlunda - Do something different! På hans masterclass låg fokus på att coacha alla till att våga mer, våga byta och våga bryta egna invanda normer. Annars kan man inte heller utveckla sig själv och sina egna ledarskapsfärdigheter. Hans ledord var: Never stop working, never stop learning, never stop socializing, never stop dreaming- oberoende hur gammal du är!

Flera föreläsningar tog fasta på digitaliseringen, såsom digital leader 4.0, digital technologies for the development of women´s business projects, fintech och sales trends 2020. Kontentan av alla dessa föreläsningar är som Bill Gates konstaterat - If your business is not on the Internet, then your business will be out of business.

Andra föreläsningar lyfte i sin tur upp bland annat hälsans betydelse, kvinnors betydelse för världsfreden, acceptansen av andra, tolerans och mänskliga rättigheter, framgångshistorier inom socialt entreprenörskap, kvinnor och ekonomi och avfallshantering.

När jag åkte iväg visste jag inte vad jag skulle förvänta mig så jag försökte nollställa mig. Jag kom definitivt hem med nya kontakter och nätverk, en hel del rätt spännande. Flera föreläsare kom från USA vilket förvånade mig då jag ändå åkte österut, men kanske det är ett bevis på att världen har förändrats. Mycket av fokus låg på ”empowerment” och företagande. Direkta jämställdhetsdiskussioner lyste med sin frånvaro i programmet. Det lilla som sades och det som mest överraskade var att en representant från The Women´s Union of Russia (som är Rysslands stora kvinnoorganisation) i sin välkomsthälsning deklarerade att de som organisation inte står bakom tanken att homosexuella kan gifta sig. Uttalandet väckte spontana applåder.

Att Smolna, platsen för den politiska ledningen i Sankt Petersburg, öppnades upp för en kvinnokonferens vittnar förhoppningsvis om ett litet steg framåt för kvinnofrågor i Ryssland. Det skulle vara intressant att veta om konferensen nådde över den lokala nyhetströskeln. Det skulle också ha varit intressant att diskutera jämställdhetsfrågor deltagarna emellan från de olika länderna. Trots att det finns massor av likheter kvinnor emellan från 35 länder, finns också olikheter i synen på jämställdhet. Nu gavs inte möjligheten till kulturöverbyggande samtal trots att förutsättningarna skulle finnas. Konferensen blev således mer en kvinnokonferens än en jämställdhetskonferens, men intressant och lärorikt i sig.

Jag planterade flera frön. Få se till vilka blommor de utvecklas. Det återstår att se. Vissa blommor blir säkert större, andra mindre, vissa kanske som enbart ettåriga, andra kanske som fleråriga växter. Som alltid gäller det att våga bjuda en hel del på sig själv, då kommer man rikare hem.

Ann-Sofi Backgren
Ordförande för internationella utskottet
Svenska Kvinnoförbundet

 

 

Ann-Sofi Backgren