Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: En porrfri barndom för alla

30.03.2021 kl. 15:11
Svenska Kvinnoförbundet vill att alla barn ska få en porrfri uppväxt och rätten att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan. Förbundets årsmöte godkände i helgen en proposition om att höja säkerheten i skolorna, hemmen och kompisgänget så att barnen inte exponeras eller utsätter varandra för pornografiskt material.

- Vi måste prata mer om porrens negativa effekter. Vi vill ge barn och ungdomar en bättre start på sexlivet än vad porrindustrin erbjuder. Därför måste vi prata om sex och porr både hemma och i skolan, säger förbundsordförande Anita Westerholm.

Det är vanligt att barn exponeras för pornografi redan i lågstadiet. Miljontals porrfilmer finns tillgängliga gratis på nätet. Den mainstreamporr som skolelever möter på de stora porrsajterna har ofta inslag av våld, tvång och förnedring.

- Barns tidiga exponering för porr kan få omfattande hälso- och jämställdhetskonsekvenser. Barn och ungdomar behöver vuxna med vilka de kan prata om porr utan fördömande, skam eller negativa upplevelser, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet anser att kommunerna bör komma igång med porrprevention i sina skolor och övriga offentliga miljöer där barn och ungdomar vistas.

- Det här betyder bland annat att man utlyser en porrfri policy för elever och personal i skolan, har regelbundna, åldersanpassade porrkritiska samtal med eleverna samt att man använder sig av tekniska lösningar som begränsar tillgången till pornografi på skolans digitala verktyg och nätverk, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte föreslår att den porrkritiska undervisningen sker i samband med hälso- och sexualundervisningen i skolan.

- En porrkritisk undervisning innebär till exempel information till eleverna om de risker som finns med porrkonsumtion. Därtill bör alla föräldrar via skolhälsovården eller skolans sexualrådgivare få kunskap om hur de kan prata åldersanpassat om porr med sina barn och aktivera s.k. porrfilter i barnets smartphone och hemmiljö, säger Westerholm.

I dagsläget erbjuder endast vissa tele- och internetleverantörer i Finland gratis porrfilter eller annan teknisk lösning via hemsidan eller kundtjänsten.

- Vi vill att alla tele- och internetleverantörer ska erbjuda barnabonnemang som innehåller gratis porrfilter eller annan teknisk lösning som begränsar tillgången till pornografi, och att alla kunder ska informeras om den här möjligheten, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565

Här kan du läsa propositionen En porrfri barndom

Petra Qvist-Hämäläinen