Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm på riksdagshusets trappa

Anita Westerholm: Alla har rätt till ett liv fritt från våld och trakasserier!

25.11.2023 kl. 15:00
Alla har rätt till trygghet. Ingen ska behöva känna rädsla i det offentliga rummet, det egna hemmet eller på nätet. Att det finns en färsk undersökning som visar att nästan alla kvinnor i Finland har upplevt sexuellt ofredande talar sitt tydliga språk om att vi måste bryta kvinnofientliga attityder och skapa ett tryggt samhälle för alla.

Idag 25.11 uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Sexuella och könsrelaterade trakasserier, våld och hot om våld är vanligt förekommande i flickors och kvinnors liv. 

Våld mot kvinnor hör till Finlands största människorättsutmaningar. Arbetet för en trygg vardag för flickor och kvinnor måste göras varje dag, på alla nivåer. Det behövs ett aktivt, målmedvetet arbete. Under förra perioden vidtogs flera bigotta åtgärder, och det måste fortsätta nu. Bland annat behöver kompetensen hos våra myndigheter och i besluttsfattandet öka, tillräckliga resurser allokeras så att det finns rätt hjälp att få, medling i våld i nära relationer behöver slopas och vi måste även bli bättre på att identifiera psykiskt våld, vi behöver kriminalisera tvingande kontroll. 

Våld ska alltid fördömas, och vi får inte vända bort blicken , utan ska göra allting för att inte ett enda människoliv slocknar i förtid, för att alla får leva ett liv i trygghet.

Alla har rätt till trygghet. Denna vecka är det  också veckan för barnets rättigheter. Vi påminns om FN:s konvention om barnets rättigheter. Till de vuxnas skyldighet hör att alltid ta barnets bäst i beaktande och förverkliga barnets rättigheter. Alla barn har rätt till trygghet och att må bra, rätt till lek, utbildning och vila, rätt till att få vara sig själv. Inget barn får utnyttjas, diskrimineras eller utsättas för våld.

Idag tänker jag i synnerhet på alla de barn som dödas och såras i krig. Barnets rättigheter försvinner inte i krig! Det som vi kan scrolla förbi här för att det blir för fruktansvärt att ta in är vardag och verklighet. Vi får inte svika våra medmänniskor. Finland, EU och det Internationella samfundet måste göra allt för att civila skyddas och internationell humanitär rätt efterlevs!

Anita Westerholm
förbundsordförande
Tal på SFP:s partifullmäktigemöte 25.11.2023

Petra Qvist-Hämäläinen