Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande

14.02.2024 kl. 11:44
Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm har fungerat som ordförande sedan år 2020.

- Under de senaste åren har viktiga framsteg gjorts i Finland, men samtidigt vet vi också att de senaste åren har inneburit stora utmaningar för jämställdhetsarbetet såväl i Finland som internationellt. Att arbeta för jämställdhet och jämlikhet kräver uthållighet och tålamod, förändring sker sällan i en handvändning utan kräver kontinuerligt, målmedvetet arbete. Det är inte alltid lätt, men med Kvinnoförbundet känns det alltid rätt och därför ställer jag mig till förfogande att fortsätta som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, meddelar Westerholm 

- Vi går mot ett EU-val och om ett drygt år infaller både kommunalval och välfärdsområdesval. I valkampanjerna är det av största vikt att vi i Svenska Kvinnoförbundet tillsammans håller jämställdhets- och jämlikhetsfrågor högt på agendan, vi har en viktig roll, säger Westerholm

På frågan om vad Westerholm lyfter fram som extra viktigt att främja under det kommande året säger hon mänskliga rättigheter samt en fungerande vardag med högkvalitativ service på rimligt avstånd. 

- På flera håll i världen pågår fruktansvärda krig och konflikter där vi än en gång ser att speciellt flickor och kvinnor är särskilt utsatta. Civila utsätts för oerhört mänskligt lidande bland annat i krigen i Ukraina och Gaza, där civila inte är trygga någonstans samtidigt som de saknar tillgång till grundläggande tjänster och förnödenheter. Finland och EU måste göra mera för att trygga allas mänskliga rättigheter i kriser, kräva vapenvila och se till att ansvariga ställs till svars för krigsbrott, understryker Westerholm. 

- Även i Finland finns det skäl att bevaka att allas lika rättigheter och möjligheter tryggas. Besparingar i den offentliga ekonomin måste könskonsekvensbedömas och resultaten måste tas i beaktande före lagändringar görs. Nedskärningar i den sociala tryggheten får inte göras på kvinnornas bekostnad. Alla har rätt till likvärdig social- och hälsovård oberoende boendeort. Det här gäller i allra högsta grad även förlossningsvården, tillägger Westerholm.

Westerholm, som kommer från Ekenäs, Raseborg, är rättsnotarie, stadsstyrelsens ordförande och fullmäktigeledamot i Raseborg samt fullmäktigeledamot för Västra Nylands välfärdsområde, där hon även fungerar som nationalspråksnämndens ordförande. Hon arbetar som specialmedarbetare för undervisningsminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP). 

Svenska Kvinnoförbundet väljer ordförande, tre vice ordförande samt förbundsstyrelse på årsmötet den 23-24 mars i Åbo.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen