Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi vill bli vice ordförande för SFP

19.03.2024 kl. 14:11
Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland. Tillsammans med partiaktiva vill jag arbeta för liberala värderingar, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter – sådant som alltid varit SFP:s kärna, säger Mahdi.

– I en orolig tid behöver vi skapa framtidstro. Nu behöver vi värna om de demokratiska värderingarna. Jag vill blicka framåt. För mig betyder det att skapa progressiva och hållbara lösningar som möter samhällets behov och utmaningar. Med det lyckas vi bara genom samarbete, understryker Mahdi.

Ramieza Mahdi är bosatt i Österbotten, där hon bott största delen av sitt liv. Mahdi jobbar som sjukskötare på Vasa Centralsjukhus och är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde samt fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige. Mahdi är även vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet sedan 2020. 

– Jämställdhet, allas lika värde och  respekt för mänskliga rättigheter har alltid varit mina grundläggande värderingar. För mig handlar feminism om ett samhällsbygge med målsättningen att skapa utrymme för alla människor, så att varje individ kan utvecklas till sin fulla potential utan diskriminering, säger Mahdi. 

Engagemanget i Svenska Kvinnoförbundet har gett Mahdi perspektiv på hela Svenskfinland.

– Tillsammans med partiaktiva vill jag arbeta för liberala värderingar, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter – sådant som alltid varit SFP:s kärna, säger Mahdi.

– Med tanke på utmaningarna inom vården de kommande åren är det viktigt att SFP har vårdkunnande i ledningen. Jag är inte bara vårdpolitiker, utan har via mitt yrke och arbete också en bred kunskap om vardagen för personalen och de vårdbehövande, fortsätter Mahdi.

Mahdi för fram att de politiska sakfrågorna förenar regionerna framom att splittra dem. 

– Goda förutsättningar för företagande är någonting vi behöver runtom i landet. I mina förtroendeuppdrag i Österbotten har jag sett hur viktigt det är med företagsamhet och till exempel i Vasa stadsfullmäktige jobbar vi mycket med att tillsammans med företagen skapa resurser för välfärden. Sådant behöver vi mera av, avslutar Mahdi.

Pressmeddelande, SFP 19.3.2024

Petra Qvist-Hämäläinen