Fastställ en minimiålder för äktenskap

29.04.2015 kl. 14:19
Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

I Finlands lag finns det ingen nedre gräns för att ingå äktenskap. Även om de flesta som gifter sig är över 18 kan justitieministeriet ge speciallov åt personer som är minderåriga att gifta sig. Svenska Kvinnoförbundet anser att denna lagstiftning bör ändras för att trygga minderåriga från att bli pressade eller tvingade till äktenskap, och för att förhindra att unga personer behöver genomgå skilsmässa som kan vara både psykiskt och ekonomiskt påfrestande.

Det är viktigt att barn får vara barn så länge som möjligt. En person som är under 18 är fortfarande för ung för att ingå äktenskap och skall inte behöva göra så stora beslut. En orsak till att en minderårig ingår äktenskap kan vara graviditet. Äktenskap är inte en förutsättning för att en ung person skall klara av att vara förälder. Samhället borde bli bättre på att känna igen personer som av olika orsaker inte klarar av att ta hand om ett barn på egen hand och på så sätt hjälpa hen, så att hen får stöd och hjälp att klara vardagen med ett barn.

Situationen kring minderåriga, tvångs- och barnäktenskap i Finland måste utredas. Förenta Nationerna anser att äktenskapet inte är till för personer under 18 år, och har uppmanat alla sina medlemsländer att vidta åtgärder för att förhindra tidigt, tvångs- och barnäktenskap. FN yrkar också på att alla medlemsländer arbetar för att ingen ska behöva ingå äktenskap mot sin vilja. Även barnombudsmannen i Finland anser att lagstiftningen kring äktenskap bör ändras.
 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att det görs en utredning om situationen och lagstiftningen kring minderåriga, tvångs- och barnäktenskap i Finland.
  • att möjligheten att ingå äktenskap som under 18-åring avskaffas.
  • att personer som av sin omgivning och av diverse olika skäl blir pressade att ingå äktenskap får det stöd och den hjälp de behöver.