Ny flaggdag: Edith Södergran och multikulturalismens dag

07.04.2017 kl. 13:39
Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Edith Södergran (1892–1923) är den stora lyriska modernisten i nordisk litteratur även om det är svårt att entydigt språkligt eller etnografiska placera henne i en nordisk kultursfär. Hon var en kosmopolit, född i S:t Petersburg med svenskspråkiga föräldrar härstammande från Finland. Idag är hon en av de mest centrala poeterna på svenska och hennes betydelse för senare poeter i Norden kan inte överskattas.

Södergran var en sann kosmopolit. Viktiga hållpunkter i Södergrans bildning var skolgången i den tyska högstatusskolan S:t Petrischule i S:t Petersburg och bildningsresorna i Europa under sanatorievistelserna i Davos, där hon fick utlopp för sitt intresse för bildkonst och litteratur. Hon växte upp i ett bildat hem i järnvägsorten Raivola på Karelska näset, omkring sextio kilometer från den ryska huvudstaden. När hon inledde skolgången vid nio års ålder flyttade hon med sin mor till S:t Petersburg.

Edith Södergran började skriva poesi under skoltiden. Av dikterna i hennes tidiga produktion, Vaxdukshäftet, är 206 på skolspråket tyska, 27 på svenska, fyra på franska och en på ryska. För Edith Södergran var flerspråkigheten en naturlig del av vardagen och hon kunde ledigt växla mellan svenska, tyska, franska, engelska, finska och ryska.

Det dominerande temat för dikterna i Vaxdukshäftet är en stark känsla av rörelse och en konstant protestvilja. Här finns tolkningar av kvinnorollen, kvinnans relation till kärleken, livet och naturen, med starka kvinnliga symboler, himlen som menstruerar, moralen som har korsett och jorden som ligger på rygg som ett embryo med tassarna på den runda magen.

Södergran var den första kvinnan i Europa som gick ut i pressen med ett eget litterärt manifest i samband med att diktsamlingen Septemberlyran utkom 1919. Hon hade ett eget kvinnopolitiskt program för sin litterära positionering och estetik och ifrågasatte traditionella manliga maktstrukturer och könsförhållanden.

Edith Södergran hörde definitivt till de första som skrev om män utifrån kvinnans perspektiv. Södergran var banbrytande och det syns spår av hennes diktning överallt än idag. Hon kommer igen både hos kvinnor och män, lyriker och sångtextförfattare.

I Finland finns det sex officiella flaggdagar. De officiella flaggdagarna har bestämts i förordningen om flaggning med Finlands flagga. Därtill finns tretton övriga flaggdagar om året och dessa finns angivna i Finlands statskalender som redigeras av Helsingfors universitet. Den enda flaggdagen av de övriga flaggdagarna som är namngiven efter en kvinna är Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen. Edith Södergran föddes den 4 april 1892. Genom att flagga den 4 april skulle man inte bara fira Södergran utan också multikulturalismens dag.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen arbetar för

- att det införs en ny flaggdag den 4 april, som klassas som en fjortonde övrig flaggdag och som finns angiven i Finlands statskalender. Denna flaggdag skall bära namnet Edith Södergran och multikulturalismens dag.