Mentalvården måste fylla tidens krav

07.04.2017 kl. 13:46
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att mentalvården ur ett könsperspektiv tas upp på förbundets politiska agenda
  • att trygga den svenska specialomsorgen så att vården tryggas på klientens modersmål oberoende av bostadsort
  • att SFP och partiets representanter i riksdagen arbetar för att mentalvården organiseras på ett jämlikt sätt som är anpassat till patientens behov och bygger på samarbete mellan olika sektorer
  • att mera resurser läggs på den preventiva vården av barn och unga.