Stoppa hatretoriken!

07.04.2017 kl. 13:50
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att partiets representanter i riksdagen arbetar för att Justitieministeriet utifrån sin utredning utarbetar en plan och vidtar åtgärder för att öka medvetenheten hos finländarna om hatretorik och möjligheten att ingripa mot den
  • att partiets representanter i kommunerna fortsätter arbeta för att man inom småbarnspedagogiken och skolorna lyfter upp nolltolerans mot hatretorik och lyfter upp vikten av mångfald och hur man kan stöda varandra
  • att partiets representanter i riksdagen och kommunerna fortsätter att aktivt ta avstånd från hatretorik.