Oskyddat sex utan samtycke är en form av könsbaserat våld 

25.04.2022 kl. 10:37
Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 20222

Nonconsensual condom removal, eller stealthing som det också kallas, innebär att en person villkorar ett samlag med kondomanvändning, medan den andra personen under samlaget tar av kondomen utan samtycke. Det finns ingen finsk straffrättslig reglering i avseende till stealthing. Förutom de potentiella risker som stealthing innebär, såsom oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar, upplever kvinnor som blivit utsatta för stealthing att de blivit utsatta för en kränkning. De kvinnor som blivit utsatta för nonconsensual condom removal vittnar om att de märkt att mannen tagit av kondomen antingen vid penetration direkt efter avtagandet, när mannen fått utlösning eller först efter samlaget. 

 

Rättsläget avseende nonconsensual condom removal är oklart. Medan det finns visst utrymme att argumentera för att det kan anses falla under sexuellt ofredande, är det desto svårare att försöka hävda att det kan röra sig om våldtäkt. Enligt kvinnor som tidigare blivit utsatta för våldtäkt kan nonconsensual condom removal inte anses motsvara en våldtäkt. Samtidigt anser de att det finns en tydlig koppling mellan våldtäkt och nonconsensual condom removal och att det är en form av könsbaserat våld som ofta blir förbisett. Nonconsensual condom removal kan ses som ett patriarkalt maktuttryck och att det kan placeras i ett mönster av olika former av sexuellt våld som män utsätter kvinnor för. Undersökningar visar att samtliga kvinnor som utsatts v ar rädda för de risker som nonconsensual condom removal innebär d.v.s. oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. De upplevde alla också en kränkning av dels deras kroppsliga självbestämmanderätt, dels tilliten till deras sexpartner, vilket orsakade både känslor av maktlöshet och förnedring.

 

Tack vare den nya samtyckeslagen kommer även borttagande av kondom utan samtycke anses som en form av sexualbrott, men på grund av att fenomenet om än utbrett är relativt okänt bör vi ändå fästa uppmärksamhet vid hur vi kan förebygga och förhindra olika typer av sexuellt våld genom bl.a. information och utbildning. 

 

Därför yrkar Svenska Kvinnoförbundets årsmöte på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

 

ATT uppmärksamma problematiken kring de olika typer av könsbaserat våld som ofta tenderar att bli förbisedda, såsom borttagande av kondom utan samtycke 

ATT man i den grundläggande utbildningen lär ut principerna och grunderna för sex, samtycke och frivillighet.