Bild på Anita Westerholm

Westerholm på SFP:s partidag: Coronapandemin får inte bli en jämställdhetskris

29.05.2021 kl. 13:37
Finland kommer på andra plats bland EU-länderna vad gäller kvinnors utsatthet för våld i nära relationer. Ungefär var tredje kvinna som varit i ett förhållande har blivit utsatt för våld som har utövats av en nuvarande eller före detta partner. Detta måste bekämpas och förebyggas, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm idag på SFP:s partidag.

- Som en del i arbetet mot våld i nära relationer har Svenska Kvinnoförbundet lämnat in en motion till partidagen om att vi i Finland ska ge barn som upplever våld mot en närstående målsägandestatus, i likhet med det beslut som Sverige tog i veckan, säger Westerholm.

Westerholm uttrycker sin oro över att coronapandemin ytterligare har förstärkt samhällsproblem och försämrat jämställdheten.

- Det här bekräftas i EU-kommissionens första rapport i uppföljningen av EU:s jämställdhetsstrategi. Coronapandemin är en stor utmaning för jämställdheten och har förvärrat befintliga ojämlikheter mellan kvinnor och män på nästan alla livsområden, säger Westerholm.

- I Finland har till exempel hemutryckningarna ökat sedan pandemin bröt ut. Det här måste beaktas i allt beslutsfattande, det får inte bli en jämställdhetskris – det här gäller i Finland, Europa och globalt, säger Westerholm.

I sitt inlägg lyfte Westerholm också upp jämställdhetsarbetet som måste göras i kommunerna med anledning av det förestående kommunalvalet.

- Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i allt från hälsovården och idrotten och fritidsverksamhet till stadsplaneringen. Tillsammans kan vi jobba för att alla kommuner antar den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, att personalen inom småbarnspedagogiken får yrkeskläder och att klimakterierådgivning erbjuds inom hälsovården, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565