Yvonne Vestberg Heino: Vi måste reagera på våldet i närrelationer

23.11.2013 kl. 10:43
Insändare i Åbo Underrättelser 23.11.2013

På måndag tänder vi ett ljus för alla kvinnor som lever i en relation där de utsätts för våld av sin partner. Vi tänder också ett ljus för alla de barn som bevittnar eller drabbas själva av våld av någon de bryr sig om.

Den 25.11 2013 är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Svenska Kvinnoförbundet uppmärksammar tillsammans med Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS och Finlands nationella våldsobservatorium behovet av tillräckliga resurser för skyddshemmen och lågtröskel service. Det är dags att trygga ett tillräckligt stöd och tjänster för de kvinnor och barn i Finland som varit, är eller riskerar att bli utsatta för våld i en nära relation. Skyddshemmen är ovärderliga när det gäller att överleva våldet. 

Alla människor har rätt till personlig frihet, integritet och trygghet. Våld i när- och parrelationer är inte en privat angelägenhet utan samhället har ett ansvar för att ta hand om dem vars mänskliga rättigheter kränks och som behöver skydd mot sina förövare. Kampanjen Ljus, inte våld försvarar kvinnors mänskliga rättigheter, kroppsliga integritet och rätt till ett liv fritt från våld – i hela Finland.

I Finland misshandlas en kvinna var sjätte minut. Mer än tjugo kvinnor dödas varje år av sin partner, sin man eller sitt ex. Var femte kvinna har blivit utsatt för våld av någon närstående. Omkring 200 000 barn i Finland har bevittnat våld mot någon som står dem nära, många av dem har också själva blivit utsatta för våld.

Låt oss inte blunda för detta längre - låt ljusen brinna för att visa att vi bryr oss, för att tillräcklig finansiering för skyddshemmen och lågtröskel service för offer för våld måste tryggas nu och för att Finland ska ta sitt ansvar i arbetet för att avskaffa våldet mot kvinnor och barn. Vi kräver handling - innan det är för sent!

Svenska Kvinnoförbundet uppmärksammar den här dagen på flera platser i Finland och även i vår region finns vi på plats för att dela ut ljus med banderollen Ljus inte våld. I Åbo hittar du oss på gågatan utanför Stockman på måndag efter kl. 17.00 och i Pargas finns vi i centrum från kl. 11.30. Kom och hämta ett ljus och visa ditt stöd.

Yvonne Vestberg Heino
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet