Carola Sundqvist: Sexköpslagstiftningen är en människorättsfråga

06.10.2013 kl. 12:07

SFP:s partifullmäktige, Närpes 5-6 oktober 2013
Förbundsordförande Carola Sundqvist tal i allmänpolitiska debatten 5.10.2013

Sexköpslagstiftningen är en människorättsfråga


Vår liberala ideologi bygger på respekt för människan och på individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt ansvar. Denna liberalism står på intet sätt i ett motsatsförhållande till kravet på ett totalförbud mot sexköp. Tvärtom är det en fråga som handlar om mer än bara sex, det handlar om värderingar i samhället och alla människors möjligheter att leva fritt från våld och förtryck. Det är en människorättsfråga. Sexköpslagstiftningen är också en viktig kärnfråga i Kvinnoförbundets liberalfeministiska ideologi.

Därför stöder vi vår justitieminister Anna-Maja Henriksson, som har lyft upp denna fråga och beställt utredningen över hur det nuvarande förbudet fungerar, eller inte fungerar.
Därmed kan jag säga att jag är "en konservativ feministtant" som stöder ett förbud. Det finns kanske fler här?!

De flesta som motsätter sig en kriminalisering av sexköp vädjar ofta till människans fria vilja. Men den fria viljan gäller oftare för köparen än säljaren. Och det finns mer köpare än säljare, vilket gör den också till en mansfråga.

Den överväldigade majoriteten av prostituerade befinner sig i situationen på grund av tvingande omständigheter och 9 av 10 kvinnor i prostitution skulle vilja lämna den.

Efterfrågan på prostitution ökar också människohandeln. I Europa gäller 76 procent av all människohandel sexuellt utnyttjande.
Uppskattningsvis 80 till 95 procent av prostituerade har varit offer för något slags våld, ofta sexuellt, före inträdet i prostitution.

I Tyskland där prostitutionen är legaliserad har brottsligheten i sexbranschen ökat. Tyskland har också 62 gånger fler offer för människohandel med prostituerade än Sverige. Då är Sverige bara 10 gånger större än Tyskland.

De som talar för en legalisering av prostitution talar ofta för att de prostituerade skulle få bättre arbetsförhållanden och tryggare arbetsmiljö. År 2007 hade 1 procent av de prostituerade i Tyskland ett arbetskontrakt och bara ett fåtal var sjukförsäkrade. De står alltså fortfarande utanför välfärdssystemet. Inte har de heller registrerat sig som skattebetalare. Den säkerhet som de skulle få lyser med sin frånvaro.
Legaliseringen har också lett till en explosion av marknaden med låga priser som följd. Människohandeln har ökat liksom också de olagliga bordellerna. Även de lagliga bordellerna har visat sig vara i kriminella ligors ägo.

I Australien där prostitutionen också är legaliserat finns bara 10 procent av all tillgänglig prostitution inom det legala bordellsystemet.

Vi vill inte att detta ska bli Finlands framtid. Vi vill inte ha ett samhälle där människor utnyttjas. Att köpa sex är ingen mänsklig rättighet, däremot är rätten till kroppslig integritet det! Vi viker inte i denna fråga!