Bild på Svenska Kvinnoförbundets presidium med texten Svenska Kvinnoförbundet accepterar inte sexuella trakasserier, våld mot kvinnor eller rasism

Kvinnoförbundet accepterar inte sexuella trakasserier, våld mot kvinnor eller rasism

21.08.2023 kl. 10:38
Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att regeringen ska bekämpa våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende. Vi förutsätter att regeringen tar fram ett jämställdhetsprogram för regeringsperioden och tilldelar det tillräckliga resurser.

Elin Härmälä och Rebecca Åkers, styrelsemedlemmar i FSD, frågar i en insändare i Vasabladet och Österbottens tidning (18.8.2023) om Svenska Kvinnoförbundet har glömt Rydmans trakasserier.

Härmälä och Åkers undrar om Finland ska representeras av en minister som anklagas för att ha använt sin makt för att utnyttja flickor och unga kvinnor.

Svenska Kvinnoförbundet har motsatt sig SFP:s medverkan i regeringen, det i synnerhet till följd av människosynen då det kommer till den humanitära invandringen. Vi godkänner inte heller någon som helst form av rasism, hatprat eller trakasserier. Vi förväntar oss givetvis att i synnerhet Finlands ministrar uppträder föredömligt och tar avstånd från rasism och sexuella trakasserier. Dessvärre kan Svenska Kvinnoförbundet inte påverka vem de olika regeringspartierna väljer till minister.

I Finland har var tredje kvinna upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att regeringen ska bekämpa våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende. Vi förutsätter att regeringen tar fram ett jämställdhetsprogram för regeringsperioden och tilldelar det tillräckliga resurser. Kvinnoförbundet kräver också att regeringen aktivt ska motarbeta rasism och utarbeta ett handlingsprogram mot rasism och diskriminering.

Anita Westerholm, ordförande
Ramieza Mahdi, vice ordförande
Sari Somppi, vice ordförande
Pia Sundell, vice ordförande

Svenska Kvinnoförbundet

Insändare i Vasabladet och Österbottens tidning 18.8.2023