Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm på riksdagshusets trappa

Anita Westerholm: Vi måste fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter!

22.08.2023 kl. 11:17
Människors lika värde och rättigheter är någonting som borde vara en självklarhet, men tyvärr är det långt ifrån vår verklighet. Vi måste fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter.

Alla, oberoende av sexuell läggning och könsidentitet, ska få leva öppet och känna trygghet. Ingen ska tvingas dölja sin identitet, leva i skräck för att den upptäcks eller uppleva att hen behöver kompromissa med vem man är. Kärlek ska omfamnas och människor ska bli jämlikt bemötta. Vi behöver ändra normer och få till stånd attitydförändringar i samhället. Det arbetet behöver göras på alla nivåer.

Under förra regeringsperioden har viktiga framsteg gjorts. Självbestämmanderätten har stärkts och kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga vid könskorrigering har slopats. Även i kommunerna är det viktigt att arbete görs. Det är självklart att vi ska flagga för Pride och i verksamheten ska finnas god kunskap om HBTQIA+-frågor. Här är jag övertygad om att vi kan bli bättre. Det här behöver också beaktas när vi i Raseborg arbetar med en revidering av jämställdhets- och likabehandlingsprogrammet.

Även som enskilda individer kan och ska vi främja HBTQIA+-rättigheter och alla som inte omfattas av begreppet har ett stort ansvar i det arbetet!

Jag är oerhört glad över att Pride uppmärksammas i Raseborg, stort tack till alla som arbetat och arbetar för ett digert program under Raseborg Pride.

Anita Westerholm
Stadsstyrelseordförande
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Insändare i Västra Nyland 22.8.2023