HerVoice - ett utbildningsprogram i politik, ledarskap och kommunikation som stöder kvinnors politiska ambitioner

23.11.2023 kl. 09:29
Hos många finns en stark vilja att förändra, ett samhällspatos och intresse av att kunna jobba med politik till och med på heltid. Då behövs både stöd, insikter och handledning. Vi behöver få flera kvinnor som vill välja en karriär inom det politiska och som vågar säga det högt. Idag öppnar vi ansökan till utbildningsprogrammet HerVoice!

Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Bildningsförbundet erbjuder ett högklassigt utbildningsprogram för kvinnliga politiker med tydliga ambitioner i sakpolitik, ledarskap och kommunikation. Konkurrensen i val är hård och att bli invald, särskilt på rikspolitisk nivå, kräver både kunskapsmässiga och ekonomiska resurser. Målsättningen är att skapa en större spelplan för jämställdhet och stödja SFP:s, Svenska Kvinnoförbundets och Svensk Ungdoms kvinnliga politiker att uppnå följande steg i den politiska karriären. Huvudfokus ligger på att stärka det politiska kunnandet och kunna kommunicera ut det.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som redan inlett din politiska bana, kandiderat i val och är öppen för att utvecklas. Du har också som ambition att stärka ditt politiska kunnande och bygga vidare på din politiska profil med sikte på kommande val på både lokal- och riksnivå.

Utbildningsprogrammet ger dig förutsättningar och verktyg att

  • fördjupa ditt politiska kunnande
  • argumentera, debattera, skriva politiska texter och bygga politiska strategier
  • förstå omvärlden och politiska skeenden
  • skapa bättre innehåll i SoMe-kanaler och förstå hur budskap och plattformar fungerar
  • stärka ditt kampanjarbete genom att bygga kampanjteam samt samla kampanjfinansiering
  • bygga nätverk som stöder dig i din politiska karriär

Utbildningsprogrammet förverkligas via sju träffar (moduler) under 1,5 år med start våren 2024. Varje modul har ett eget tema. Läs mer om modulernas innehåll här.

Modulerna våren 2024 ordnas:

8-9.3 i Nyland
5-6.4 i Vasa

Antalet platser i programmet är begränsat och deltagarna väljs via en ansökningsprocess. Som meriterande ser vi bl.a. kandidatur i tidigare val, förtroendeposter i kommun eller välfärdsområde, ett aktivt grepp på sociala medier samt att du är villig att förbinda dig till att delta aktivt i utbildningsprogrammet.

Ansökningstiden har tagit slut 7.1.2024.

Alla sökande får besked senast 29.1.2024.