Reformerna är en jämställdhetsfråga

07.04.2017 kl. 13:48
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att partiets representanter i riksdagen och beslutsfattare på det regionala och lokala planet följer reformerna ur ett jämställdhetsperspektiv och gör insatser där så krävs för att främja jämställdheten
  • att fortsätta påverka regeringen så att en könskonsekvensbedömning görs av såväl social- och hälsovårdsreformen som landskapsreformen, vidtar konkreta åtgärder där det behövs och gör upp en plan för uppföljning.