Världen törstar efter feministisk utrikespolitik

13.03.2019 kl. 08:27
Vi behöver sätta in jämställdhet, trygghet för barn och familjer, skola och utbildning, etisk handel, klimatarbete och resursomfördelning i det utrikes- och säkerhetspolitiska arbetet, säger Karin Palmén.

Texten är skriven av Karin Palmén, riksdagskandidat i Helsingfors valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

VÄRLDEN TÖRSTAR EFTER FEMINISTISK UTRIKESPOLITIK

Stormen gror. Klimatförändringen och växande klyftor hotar allas trygghet. Omvälvande tider är grogrund för extremrörelser och ett momentum för att stärka det farliga vi och de-tänkandet. Feminister sitter på det mest omfattande svaret på hur man kan tackla dessa utmaningar. Svaret är feminism, den radikala tanken om att alla är lika värda, att samhället och dess maktordning är skapade av oss och därmed föränderliga. Feminism ger verktyg för att utmana rådande strukturer, analysera makt och omfördela den.

Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik lägger allas rätt till fred, säkerhet och hållbar utveckling i centrum. Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik gör omprioriteringar, för in dem med minst röst i debatten och lyfter fram allas rätt till emancipation och utbildning.  Det mest humanitära och klimatsmarta sättet att ändra världen är att stärka flickors och kvinnors position, att stärka jämställdheten.

Den militära säkerheten är en del av säkerhetspolitiken och därmed också en del av den feministiska säkerhetspolitiken. Militären är ett nödvändigt verktyg för att uppehålla säkerheten. Feminism ger en bredare uppfattning av hur säkerhet skapas. För den militära säkerheten innebär detta bl.a. en ökad mängd kvinnor i fredsbevarande och övriga uppgifter och en bättre förståelse av konflikters inverkan på civilbefolkningen.

Huvudpoänger i feministisk politik är jämnare representation, större rättvisesträvan och omfördelning av resurser för att råda bot på global orättvisa.  Kolonialisering och exploatering har lett till den skeva fördelningen av råvaror, kapital, utbildning och trygghet. Detta har bidragit till västerländsk framgång och orsakat den klimatkris som drabbar hårdare de samma länder som vi dragit nytta av.

Kvinnor drabbas hårdare av klimatkrisen bland annat genom att de oftare är ansvariga för mat- och vattenförsörjningen, de är mindre mobila eftersom de har färre tillgångar och mer barnansvar och är mer utsatta om de tvingas på flykt. Dessutom har färre kvinnor tillgång till digitala medel, som smarttelefoner, och läskunskap. Överbefolkningen hör till våra stora globala utmaningar och den går hand i hand med flickors frihetsgrader och utbildningsmöjligheter. Att utbilda och satsa på flickor och kvinnor är det bästa sättet att skapa välmående, tillsammans med möjlighet till prevention.

I feministisk utrikes - och säkerhetspolitik strävar man efter att förbättra flickors och kvinnors ställning. Skapa rättvisare representation och fördelning inom och mellan länder, också på bekostnad av eget överflöd, med kunskap om vår kolonialistiska historia och kvinnors utsatthet. Utgå ifrån att vi inte startar jämställt och ta i beaktande det nätverk av makthierarkier som finns både globalt och lokalt.

Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik handlar om att utmana den rådande synen på vad utrikes- och säkerhetspolitik är. Delar av konflikternas verklighet, så som systematiskt sexuellt våld, försvinner lätt från det manligt dominerade beslutsfattandet.

Vi behöver sätta in jämställdhet, trygghet för barn och familjer, skola och utbildning, etisk handel, klimatarbete och resursomfördelning i det utrikes- och säkerhetspolitiska arbetet. Världen är komplex och maktförhållanden snåriga. Sätt in jämställdhetstänkandet i allt beslutsfattande så får vi det helhetstänkande som politiken och världen törstar efter. Feministisk utrikespolitik är en möjlighet till ett finskt flaggskepp kring våra två stora framgångar: jämställdhet och utbildning.

När hela havet stormar ska vi alltid svara med mer rättvisa, mer jämställdhet, mer medmänsklighet. Annars riskerar vi förlora det som definierar mänsklighet. Alla ska ha möjligheten till ett värdigt och tryggt liv och de som kommer efter oss ska ges samma möjlighet. I osäkra tider finns alltid en risk att offra rättigheter och rättvisa och då måste strukturerna kring dessa vara starka. Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik är ett bra globalt svar på detta behov.

Karin Palmén
Förbundsstyrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet, kandidat i riksdagsvalet 2019 i Helsingfors

Karin Palmén