Normkritik kan rädda liv

21.03.2019 kl. 08:51
Fler flickor känner sig stressade i skolan, fler pojkar får sämre betyg. Arbetsmarknaden är könssegregerad. Fler kvinnor sjukskriver sig på grund av utmattning, fler män utsätts för och begår våldsbrott. Normkritik handlar om att ge människan fler möjligheter, inte färre, säger Runa Ismark.

Texten är skriven av Runa Ismark, riksdagskandidat i Helsingfors valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

NORMKRITIK KAN RÄDDA LIV

Fler flickor känner sig stressade i skolan, fler pojkar får sämre betyg. Arbetsmarknaden är könssegregerad. Fler kvinnor sjukskriver sig på grund av utmattning, fler män utsätts för och begår våldsbrott.

Normkritik handlar om att ge människan fler möjligheter, inte färre. I samhället har vi normer som det lönar sig att följa, men också sådana om ohälsosamma och som skaver. Hur ska du kunna välja, om du inte ser alternativen? Jämställdhet är en prioritering som lönar sig för alla. Arbetet med normkritisk pedagogik i skolan ska lyftas upp som en prioritet och stödas av forskning och fortbildning för personalen. Jämställdhetsplaner bör införas även i småbarnspedagogiken. 

Alla barn och unga ska kunna känna sig trygga på dagis, i skolan och senare som studerande. Du ska få vara dig själv, utan att riskera påhopp och mobbning. Ett led i anti-mobbningsarbetet är att göra barnen medvetna om rådande normer - hur och varför de skapas och att du har rätt att välja.

Det ska råda nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. En åtgärd är att införa ett trakasseriombud som elever och studerande kan rikta sig till. Vi måste också jobba våldsförebyggande med maskulinitetsnormer.

För barnet kommer alltid familjens stöd först, men skolan har ett viktigt fostrande ansvar. En bra skola och småbarnspedagogik skulle kunna mätas i hur väl barn och unga senare klarar sig i samhället, hemma, på jobbet och ute i världen. Hur beter man sig mot sina klasskamrater, medstuderande och arbetskamrater eller hur fungerar man som chef och ledare? Våra förebilder och våra val har en stor betydelse för i vilken riktning vårt samhälle utvecklas.

Runa Ismark
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Helsingfors valkrets

Runa Ismark