Barnskötare är guld värda

22.03.2019 kl. 11:19
Nu behövs åtgärder för att möjliggöra fortbildning av barnskötare. Fortbildning på svenska måste garanteras! säger Ulla Achrén.

Texten är skriven av Ulla Achrén, riksdagskandidat i Egentliga Finlands valkrets, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

BARNSKÖTARE ÄR GULD VÄRDA

På daghem ska barnskötare i hög grad ersättas av lärare inom småbarnspedagogik. Den nya lagen om småbarnspedagogik och därmed en ny personalstruktur träder ikraft 2030.

Redan under övergångsperioden ska daghemmen anpassa sig till reformen, det vill säga öka antalet lärare inom småbarnspedagogik på bekostnad av barnskötare. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) uppskattar att antalet barnskötare minskar från nuvarande 24 000 till 13 000 skötare. Följden kan vara att ca 4 000 - 5 000 barnskötare blir arbetslösa under de närmaste åren.

Nu behövs åtgärder för att möjliggöra fortbildning av barnskötare. Fortbildning på svenska måste garanteras!

Oron är stor för att den nya lagen om småbarnspedagogik leder till att en hel del kompetent arbetskraft byter bransch. Barnskötare är guld värda. Samtidigt noterar JHL att många barnskötare och familjedagvårdare är villiga att fortbilda sig för nya uppgifter i branschen.

Nu behövs insatser av både undervisnings- och kulturministeriet och av de högskolor som utbildar socionomer och lärare inom småbarnspedagogik. Åbo Akademi bland dem! Akademin är redan på god väg och antog i år ett tiotal barnskötare för studier i småbarnspedagogik. Utvecklingen av varianter i utbildningen med en växande skara studerande ställer dock krav på personalstyrkan. Det vore ytterst viktigt att i god tid kunna bygga upp fungerande och smidiga studiestigar och erbjuda flexibel fortbildning åt barnskötare. Det ska vara möjligt att utbilda sig vid sidan av jobbet eller på heltid utan att förlora sin arbetsplats.

Detta är ett praktexempel på vad kontinuerligt lärande betyder, ett kriterium som undervisnings- och kulturministeriet också bakat in i sin nya modell för finansiering av högskolornas verksamhet.

Ulla Achrén
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets

Ulla Achrén