Mobil- och WiFi-fri grundskola

24.03.2019 kl. 19:17
Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Mobil- och WiFi-fri grundskola

Våra skolor har stora problem med oro, koncentrationsproblem, ökad skoltrötthet, mobbning, psykisk ohälsa. Om skolan ska vara en plats där barn skapar sin framtid och tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse oavsett bakgrund måste undervisningen präglas av studiero. Att ständigt bli störd av klasskamrater som sms:ar, chattar, spelar eller är närvarande på sociala medier försämrar möjligheten att nå kunskapsmålen och det är eleverna med sämst förutsättningar som förlorar mest på den trådlösa uppkopplingen i klassrummet, men även på rasterna och under skolresorna, då tiden borde användas för återhämtning, motion, verkligt umgänge och samtal med andra.

Forskare och psykiatriker världen över är överens om att barns outvecklade hjärnor tar störst skada av splittrade intryck via skärm och mobilstrålning. Europarådet rekommenderar sina medlemsstater i resolution 1815 (år 2011) att använda kabelburna nät i skolan. Begreppet popcornhjärna har blivit vardagsmat. Det är dags att jobba för att barnen återfår god hälsa i en trygg skolmiljö.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att motionen inte föranleder några åtgärder eftersom den saknar jämställdhetsperspektiv och inte är i enlighet med Kvinnoförbundets verksamhet.

Petra Qvist-Hämäläinen