Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

24.03.2019 kl. 19:30
Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

Vi undertecknade hoppas att Svenska Kvinnoförbundet aktivt ska arbeta för att alla kommuner i Svenskfinland ska implementera UNICEFs modell En barnvänlig kommun. Genom att arbeta för barnvänliga kommuner når vi småningom det mål som SFP också har – att Finland ska bli det barnvänligaste landet i världen.

Modellen går ut på att kommunen ska:

  • främja barnens rätt i beslutsfattande, förvaltning och service t ex genom att barn får möjlighet att delta i planering av byggnader och genom att det görs barnkonsekvensanalyser
  • ta ansvar för en helhetskoordinering av utvecklingsprocessen för barnvänligheten
  • förbinda sig att informera kommuninvånarna om processens mål och resultat

Unicef ger ett erkännande åt de kommuner som förbinder sig att följa modellen. Erkännandet är i kraft i två år och förnyas om kommunen fortsätter utvecklingsarbetet.  Det kostar ingenting att anhålla om erkännandet men det krävs att kommunen utser en ansvarsgrupp.

Eftersom kommunerna redan nu arbetar för barnens bästa i så gott som all verksamhet och barnens och de ungas rätt till påverkan och likabehandling ingår i både läroplaner och likabehandlingsplaner är det en formell sak att anhålla om erkännandet.  Finlands Unicef har gjort en handbok som kommunerna kan följa. Raseborg har en modell som man också kan ta som exempel.

Länk till UNICEFs handbok finns här

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att förbundets representanter, i de kommuner som ännu inte omfattas av UNICEF Finlands erkännande En barnvänlig kommun, tar initiativ till att kommunen ansöker om att få delta i UNICEF-modellen och arbetar för att kommunen implementerar den.
     

Årsmötet beslöt att motionen sänds till SFP:s partidag 2019.

Petra Qvist-Hämäläinen