Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster

24.03.2019 kl. 19:36
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster

Effektivering och datorisering av vård och socialtjänster är i tiden och förutspås öka i synnerhet om vårdreformen går igenom. Avstånden till specialsjukhus ute i regionerna kommer att öka och små enheter dras in. En lösning är att kontakten till hälsostationer sker genom videosamtal och att symptom rapporteras genom att sända fotografier.

Lagstiftning om datasäkerhet begränsar och styr i nuläget aktiviteten men Läkarförbundet, Hälsovårdarförbundet, Finlands sjuksköterskeförbund och arbetsgivarna har sina egna riktlinjer. Det behövs en enhetlig linje som skyddar patienter från att material hamnar i fel händer. Kvinnor och äldre är i ytterst sårbar position. Många äldre klienter hänger inte alltid med i utveckling av tekniken och har en svagare förståelse för hur olika tekniska hjälpmedel sitter ihop. Bilder på kvinnors kroppar och delar av kroppen kan vara känsligt material, och av rädsla för att hängas ut kan flickor och kvinnor undvika viktiga kontakter med vården.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att det skapas en enhetlig praxis för behandling av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster samt
  • att användarna informeras om denna praxis genom tydliga och lättillgängliga nationella anvisningar.


Årsmötet beslöt att motionen sänds till SFP:s partidag 2019. 

Petra Qvist-Hämäläinen