Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld

24.03.2019 kl. 19:42
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld

För att hjälpa kvinnor att hitta en väg ut ur våldsamma nära relationer bör personal på rådgivningen och förlossningssjukhus rutinmässigt föra ämnet våld på tal. Forskning visar att upptäckten av våld ökar markant när man frågar om våld, framför allt inom mödrahälsovården. Frågan kan vara det första steget för att kunna få hjälp. Att ge en signal om att det är okej att tala om våld bryter tystnaden kring ett omfattande och ofta dolt problem.

I Finland just nu ställer många rådgivare frågan om våld, blivande mödrar fyller i en blankett där ämnet våld förs på tal och ibland ställs frågan ifall personalen misstänker att våld i hemmet förekommer. Men, en enhetlig rutin saknas helt enligt organisationen Naisten linja. Undersökningar visar att majoriteten av kvinnor inte har något emot att bli tillfrågade om våld, oavsett om de är utsatta eller inte. Våldsutsatta kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom och en öppning till diskussion om våld behövs. Vårt land behöver klara och tydliga metoder för att minska våldet mot kvinnor.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

 • att hälsovårds- och rådgivningspersonalen får fortbildning och en handlingsplan i bemötandet av familjer där det förekommer våld samt hur rådgivningen bäst tar upp frågan om våld i par- och närrelationen i mötet med blivande föräldrar.
   
 • att en muntlig fråga om våld i hemmet ingår i mötet mellan hälsovårdspersonal och en blivande förälder, samt att alla gravida minst en gång möter en rådgivningspersonal i frånvaro av andra närstående. Även i fall där en närstående fungerar som tolk bör en utomstående tolk anlitas minst en gång.
   
 • att en muntlig fråga om våld i när- och parrelationen ingår i mötet med alla som söker psykiatrisk vård och i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.
   
 • att en muntlig fråga om våld i när- och parrelationen även ingår i mötet med alla klienter vid besök hos hälsovården eller under arbetshälsovårdsbesök.
   
 • att en muntlig fråga om våld i hemmet ingår i alla elevers besök hos skolhälsovården.
   

Årsmötet beslöt att motionen sänds till SFP:s partidag 2019

Petra Qvist-Hämäläinen