Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

24.03.2019 kl. 19:45
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

Alla kvinnor i Helsingfors i åldern 25-65 år kallas till cellprov med fem års mellanrum. Att papa-provtagning tas regelbundet är mycket viktigt, och det är av synnerlig vikt att ingen låter bli att gå på provtagning av rädsla för smärta. I nuläget tas gynekologiskt cellprov i Helsingfors genom att skrapa loss celler från livmoderhalsen. Ofta används tre provstickor och spekulum förs in utan glidmedel, vilket kan vara smärtsamt. Statistik från år 2016 visar att en tredjedel av dem som blir kallade till prov aldrig dyker upp. Särskilt i Nyland är andelen stor och av trettioåringarna deltar mindre än hälften i den nationella papa-screeningen. En finsk undersökning från år 2015 visar att fyra procent av dem som deltog uppgav att de inte kom till provtagningen på grund av tidigare otrevliga erfarenheter av papa-prov.

I Sverige och i Södra Österbotten (Seinäjoki) har man övergått till att ta vätskebaserat prov, som helt ersätter den klassiska metoden. Provtagning med vätskebaserad metod anses mindre smärtsam och ger ett prov av bättre kvalitet.

Att inte ta kvinnors smärta på allvar upprätthåller en föråldrad syn på kvinnans kropp och sexualitet. Det finns inga medicinska skäl till utelämnandet av glidmedel då spekulum förs in och om kvinnor anser att vätskebaserat prov är mindre smärtsamt är det skäl att lyssna på dem.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

 • att man fortsätter faktabaserat utreda HPV-prov som komplement till eller ersättare för papa-prov.
   
 • att man i Finland erbjuder screening för cancer i livmoderhalsen för kvinnor i åldern 25 år och uppåt utan övre åldersgräns och att yngre än 25 år fyllda erbjuds papa-provtagning ifall personen är i riskgruppen.
   
 • att HPV-vaccinskyddet ökar och innefattar också pojkar.
   
 • att man fortsätter att öka kunskapen kring varför screeningarna mot livmoderhalscancer är viktiga och riktar den särskilt till riskgrupperna.
   
 • att kvinnors smärta vid papa-provtagning tas på allvar i hälsovården.
   

Årsmötet beslöt att motionen sänds till SFP:s partidag 2019

Petra Qvist-Hämäläinen