Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd

24.03.2019 kl. 19:54
Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd

Mensskydd är helt nödvändiga hygienprodukter för alla menstruerande personer, de är inget man kan välja bort. I nuläget omfattas bindor och tamponger av den högsta mervärdesskattesatsen i Finland på 24 procent. Det här innebär att den som har mens måste lägga tusentals euro på mensskydd under sin livstid.

De höga kostnaderna för mensskydd är något som framför allt kvinnor tvingas betala på grund av sitt kön. För den som har det ekonomiskt svårt, kan kostnaderna vara skillnaden mellan att kunna köpa mat eller inte i slutet av månaden. Kostnaderna borde sänkas för dessa produkter, så att alla har råd och tillgång till mensskydd, oavsett inkomst.

Många EU-länder klassificerar redan bindor och tamponger som hälsoprodukter med lägre mervärdesskatt.  År 2016 beslöt EU:s regeringschefer att medlemsstaterna själva ska få reglera mervärdesskatten på hygienartiklar. Frankrike sänkte genast skatten på mensskydd från 20 procent till 5,5 procent och till exempel Storbritannien, Irland och Kanada har senare helt slopat den så kallade ”tampongskatten”.

I Finland är momsen på tamponger, bindor och inkontinensskydd fortsättningsvis 24 procent, vilket är bland de högsta i EU. Utöver den allmänna mervärdesskattesatsen på 24 procent finns det två reducerade skattesatser i Finland, 10 och 14 procent. När du väljer att äta ute på restaurang betalar du 14 procent moms och om du tränar med en personlig tränare betalar du 10 procent. Det är saker du väljer att göra, som du kan unna dig ibland. Men mensskydd är inget du lyxar till tillvaron med, eller som du ibland kan välja bort.

Att nödvändiga hygienprodukter som mensskydd och inkontinensskydd beskattas enligt den högsta skattesatsen är ojämställd skattepolitik. Det skulle vara rättvist att dessa produkter skulle omfattas av den lägre skattesatsen på 10 procent, samma skattesats som till exempel för läkemedel.
 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen arbetar för

  • att mervärdesskattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent.
     

Årsmötet beslöt att sända propositionen till SFP:s partidag 2019

Petra Qvist-Hämäläinen