Biaudet och Jungner-Nordgren: Kvinnor på flykt särskilt utsatta

07.11.2015 kl. 13:04
Pressmeddelande 7.11.2015

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse påminner om att ett genusperspektiv måste ingå i all flyktingpolitik. Finland måste ta en aktiv roll i att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i flyktingpolitiken, åtgärder i konfliktområden, flyktingläger och under asylprocessen i Finland. Den särskilt utsatta situationen för kvinnor och flickor måste bättre beaktas.

- Både kvinnor och män som är offer för krig och konflikter flyr sina hem, men färre kvinnor tar sig till en säkrare plats. Kvinnor och barn har inte samma möjligheter som män att korsa gränserna och stannar oftare kvar i konfliktområdena eller flyktingläger. Därför är det ytterst viktigt att som en del av flyktingpolitiken arbeta för bättre förhållanden på flyktinglägren, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Flera omständigheter gör flykten svårare för kvinnor, såsom amning, mens och graviditet. Kvinnorna har dessutom ofta ansvaret för barnen. Kvinnor löper även i svåra omständigheter särskild risk för att utsättas för sexuellt våld.  Kvinnoförbundet anser att Finland måste avsätta mer resurser för kvinnors och barns behov i flyktingläger, krigsområden och under asylprocessen. Särskilt viktigt är det att trygga tillgången till sexuell och reproduktiv vård och omsorg.

- Under den farliga flykten utsätts många unga flickor och kvinnor för sexuellt våld, prostitution och de blir i värsta fall offer för människohandel under många år. När flyktingarna lever i miserabla förhållanden på flyktingläger eller under flykt, tvingas kvinnor och flickor till sex i utbyte mot mat och husrum. Kvinnor och flickor som utsätts för sexuellt våld under flykten har sällan möjlighet att få tillgång till det särskilda stöd som de borde ha rätt till. Om man inte lyckas identifiera människohandel kan utnyttjandet fortsätta även här i vårt land, säger riksdagsledamot Eva Biaudet som under lördagen besöker Kvinnoförbundets förbundsstyrelsemöte i Helsingfors.

Biaudet och Jungner-Nordgren anser att Finland snarast måste avsätta ytterligare resurser för kvinnors behov och vidta brådskande åtgärder för att bekämpa sexuella övergrepp och människohandel i konfliktområden och flyktingläger.

 

För mera information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44

Riksdagsledamot Eva Biaudet
eva.biaudet@riksdagen.fi