Svenska Kvinnoförbundet: Nu måste Finland visa solidaritet

12.09.2015 kl. 12:22
Pressmeddelande 12.9.2015

Just nu pågår den största flyktingkatastrofen vi har sett sedan andra världskriget. Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt undan krig, våld och förföljelse. De flesta av dessa är på flykt inom sina hemländer, medan 20 miljoner människor har flytt från sina länder. Endast en bråkdel når Europa. Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse efterlyser ett större politiskt ansvar och solidaritet bland Finlands beslutsfattare inför denna humanitära katastrof.

- Det måste skapas fler lagliga och säkra asylvägar till Europa så att människor ges en chans att komma hit utan att riskera sina liv. Hela familjer sätter sig i överfulla, sjöodugliga båtar och tar sig igenom taggtrådsstängsel för att de inte har något annat sätt att ta sig in i Europa. Människor på flykt år 2015 ska inte behöva riskera livet på Medelhavet eller instängda i lastbilar efter att ha betalat stora summor till flyktingsmugglare, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

För Svenska Kvinnoförbundet är det en självklarhet att den europeiska solidariteten måste stärkas. Det räcker inte med prat om att hjälpa på plats. Nu behöver de människor som flyr för sina liv från krig och konflikt se handlingskraft från såväl finska som europeiska ledare. Kvotflyktingfrågan är en av de viktigaste frågorna, enligt Jungner-Nordgren.

- Jag understöder tanken om en utökning och en mer jämn fördelning av ansvaret mellan medlemsländerna i EU. Det är vår medmänskliga skyldighet att öka andelen kvotflyktingar i Finland. Vi får heller aldrig någonsin tumma på asylrätten, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet är övertygat om att Finland med gemensamma krafter och med verktyg för kommunerna för att underlätta integrationen, klarar av att ta emot fler människor som flyr för sina liv från krig och konflikt.

- Det är viktigt att undanröja hinder för människor att hitta ett jobb, få tillgång till en bostad och lära sig finska och svenska. På så sätt får vi också en lyckad integration i samhället, säger Kvinnoförbundets vice ordförande Tanja Ljungqvist.

 

För mera information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44

Vice ordförande Tanja Ljungqvist
tanja.ljungqvist@kvinnoforbundet.fi
050-548 56 33