Ansök till Svenska Kvinnoförbundets utskott - Ansökan är öppen fram till den 22 maj 2023

Ansök till Svenska Kvinnoförbundets utskott!

10.05.2023 kl. 12:31
Svenska Kvinnoförbundets utskott jobbar med att stärka förbundets profil och politik inom olika delområden såsom nationell jämställdhetspolitik, internationellt samarbete, förbundets organisation och ekonomi.

Svenska Kvinnoförbundets utskott jobbar med att stärka förbundets profil och politik inom olika delområden såsom nationell jämställdhetspolitik, internationellt samarbete, förbundets organisation och ekonomi. Att sitta med i ett utskott är roligt, lärorikt och ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att lyfta fram de frågor du tycker är viktiga.

Intresserad? Läs mer om utskotten här nedan och anmäl ditt intresse för ett utskott här. Sista dagen för att anmäla intresse för uppgiften som utskottsmedlem är månadagen den 22 maj. 
 

Jämställdhetspolitiska utskottet

Jämställdhetspolitiska utskottet (JämU) stöder förbundets politiska verksamhet. Utskottet följer upp motionerna från årsmötet och deltar i arbetet med att ta fram förbundets valprogram och politiska pamfletter. Teman som utskottet arbetar med är bland annat kvinnor, ekonomi och juridik, sexuella och reproduktiva rättigheter, jämställdhet i vård och hälsa, våldsförebyggande arbete samt jämställdhet i klimatpolitiken. Om du vill jobba med en bredd av jämställdhetsfrågor så är det här utskottet något för dig!

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (OrgU) deltar i utvecklingen av förbundets organisation samt medlemsvård. Utskottet samarbetar med lokalavdelningarna och deltar i utvecklingen av förbundets regionala och lokala aktivitet. Utskottet initierar och arrangerar även verksamhet för förbundets förtroendevalda. Gillar du t.ex. att planera strategidagar eller har du visioner för medlemsvärvning eller verksamhet? Då är organisationsutskottet något för dig! Du är välkommen med i utskottet oberoende om du är ny medlem eller erfaren kvinnoförbundare – allas idéer behövs.

Internationella utskottet

Internationella utskottet (IU) ansvarar för Kvinnoförbundets internationella verksamhet och upprätthåller kontakten till våra internationella samarbetsparter. Utskottet deltar i beredningsarbetet för förbundets valplattform för EU-valet. Om du är intresserad av internationell jämställdhetspolitik så är det här utskottet för dig!

Ekonomiutskottet 

Ekonomiutskottet bereder ekonomiska frågor inom Kvinnoförbundet. Utskottet följer upp och planerar förbundets ekonomi långsiktigt. Utskottet ansöker även om understöd och stipendier för förbundets verksamhet. Om du brinner för ekonomi eller vill vara med och stärka och utveckla Kvinnoförbundets ekonomiska profil så är det här utskottet för dig.
 

Ansök till utskotten

Utskottsarbetet passar både nya medlemmar och sådana som har varit med längre. Utskotten sammanträder 3-5 gånger per år, främst via Zoom. Alla utskott tillsätts för tvåårsperioden 2023-2025, förutom ekonomiutskottet som tillsätts för ett år i taget. Deadline för ansökan till utskotten är måndag 22.5. Ansök till utskotten via Lyyti.

Vi svarar på frågor om utskottens verksamhet på info@kvinnoforbundet.fi.

Förbundsstyrelsen tillsätter utskotten på sitt möte i slutet av maj. Vi är i kontakt med alla invalda utskottsmedlemmar. De nya utskotten sammankallas till möte i augusti-september.

Välkommen med