Bild på årets Fredrika Runeberg-stipendiat Petra Laiti

Sameaktivisten Petra Laiti är årets Fredrika

02.09.2023 kl. 11:34
Årets Fredrika Runeberg-stipendiat motarbetar diskriminering och rasism och kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Petra Laiti är aktivisten och påverkaren som hängivet informerar om samerna och samernas historia och idogt för fram ett samiskt perspektiv i den offentliga debatten. Liksom Fredrika strävar också Petra efter att skapa en mer rättvis och inkluderande värld.

Ur priskommitténs motivering

Petra Laitis starka engagemang och insatser som sameaktivist och samhällspåverkare har gjort henne till en betydande röst i samhället. Hon har målmedvetet arbetat för att informera om och uppmärksamma aktuella frågor i Sápmi och samernas rättigheter i flera år. Våren 2023 lyfte hon fram det förtryck som samerna upplever i kampen för en ny sametingslag. Laiti har försvarat mänskliga rättigheter trots den hatretorik hon har mött och hon har inspirerat andra till aktivism.

Petra Laitis modersmål är nordsamiska. Hon är ordförande för den samiska ungdomsföreningen Suoma Sámi Nuora och hon har också visat ett starkt ledarskap inom andra samiska ungdomsgrupper och förmåga att skapa en internationell rörelse för positiv förändring. Hennes medverkan i FN:s permanenta forum för ursprungsbefolkningar i New York och hennes framförande av de nordiska sameungdomsorganisationernas gemensamma uttalande är ett uttryck för hennes globala engagemang för samiska frågor och rättigheter.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond som grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut på Fredrikas födelsedag den 2 september. Stipendiet på 10 000 euro går till förtjänta personer som arbetar i hennes anda.

Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. Också i år hade allmänheten möjlighet att lämna in förslag till stipendiekommittén.

I kommittén finns representanter för:

Finlands svenska Marthaförbund,
Svenska kulturfonden,
Svenska Kvinnoförbundet och
Svenska folkskolans vänner.

Foto: Frida Lönnroos/Svenska kulturfonden