Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Vi kräver lönejämställdhet, vi vägrar vänta till år 2100!

03.11.2023 kl. 07:45
Lönegapet mellan kvinnor och män minskar i alltför långsam takt på den finländska arbetsmarknaden. Imorgon, lördag 4 november, är kvinnornas lönedag. Det här betyder att kvinnorna arbetar gratis resten av året jämfört med männen.

- Med nuvarande takt får kvinnorna samma lön som männen i Finland år 2100. Vi vägrar vänta 77 år, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 84,3 % i år, vilket är exakt den samma som förra året. I årslönen innebär detta en löneskillnad på cirka 8275 euro. 

Svenska Kvinnoförbundet efterlyser flera och effektivare åtgärder av regeringen för att minska löneskillnaden.

- Det behövs bland annat en större lönetransparens på arbetsmarknaden, samt fler åtgärder för att komma åt segregeringen på arbetsmarknaden i kvinno- och mansdominerade branscher, säger Westerholm.

Westerholm uttrycker även sin oro över skrivelsen i regeringsprogrammet om att det ska bli lag på att löneförhöjningar i landet inte får överskrida lönelyften inom exportbranschen. 

- Könskonsekvenserna behöver beaktas. Den kvinnodominerade offentliga sektorn ska ha  möjlighet att förhandla om sina egna löner och arbetsvillkor, säger Westerholm.

Arbetsmarknaden i Finland är starkt segregerad enligt kön, och det här är en av orsakerna till löneskillnaderna. 

- Om vi låter den mansdominerade exportbranschen sätta agendan för de kvinnodominerade branscherna gräver vi en lönegrop åt kvinnorna i exempelvis undervisnings- och vårdbranscherna, säger Westerholm. 

Westerholm kräver att bland annat planerna om slopad ersättning för den första sjukdagen ses över ur ett jämställdhetsperspektiv.

Anita Westerholm
Förbundsordförande,
Svenska Kvinnoförbundet