Bild på Svenska Kvinnoförbundets presidium med texten Svenska Kvinnoförbundet accepterar inte sexuella trakasserier, våld mot kvinnor eller rasism

Svenska Kvinnoförbundet: Tradwife trenden ett antifeministiskt fenomen

03.06.2024 kl. 13:57
Feminism handlar om alla människors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet mellan könen medför att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Ett jämställt samhälle vinner alla på, där finns inga förlorare.

Den så kallade ”tradwife” trenden som lyfts fram i diskussionen är ett uttryck för antifeministiska fenomen som vill förpassa kvinnor tillbaka till ett samhälle som inte längre existerar och frånta kvinnan makt och möjligheter, som kvinnorörelsen har kämpat hårt för att uppnå i över hundra års tid. Den vägen accepterar vi inte, säger Svenska Kvinnoförbundets presidium i ett uttalande.

Svenska Kvinnoförbundets presidium konstaterar att förhärligandet av underkastelse och beroendeskap är främmande för ett demokratiskt och jämställt samhälle. Målet för jämställdhetsarbetet är att befria flickor och kvinnor från alla former av förtryck, förmyndarskap och förminskande av kvinnor. 

Vi känner en enorm oro över den växande högerpopulismen, extrempartier och konservativa krafter som sprider sig såväl i Finland som i Europa – som hotar demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Backlashen mot jämställdheten är ett verkligt hot och den pågår redan i Europa. Till exempel i Polen har rätten till abort praktiskt taget gått förlorad och i Italien får abortmotståndare komma in på abortkliniker för att påverka. Det här är inte det Europa vi vill ha, säger Svenska Kvinnoförbundets presidium.

Svenska Kvinnoförbundet kommer med all kraft att kämpa mot alla former av backlash mot jämställdheten. Vi kommer alltid att stå upp för och försvara flickor och kvinnor från alla former av förtryck, våld och utnyttjande.

Inför det stundande EU-valet är Svenska Kvinnoförbundet och våra kandidater en motvikt till de konservativa och bakåtsträvande rösterna. 

Anita Westerholm, förbundsordförande
Ramieza Mahdi, vice ordförande
Anna-Karin Tötterman, vice ordförande
Pia Sundell, vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet